Öppna data en väg mot ökad innovation?

Sedan 2014 har SMHIs data varit öppna och fria för nedladdning. Idag är intresset för öppna data stort och snart får Sverige en uppdaterad lagstiftning som är tänkt att stödja vidareutnyttjandet av offentlig information. 

Under Almedalsveckan arrangerar IT & Telekomföretagen och VINNOVA ett gemensamt seminarium om hur offentlig sektor och näringsliv kan främja en ökad användning av offentligägd information. SMHI medverkar för att dela kunskap och erfarenheter.

– Vi vet att många är intresserade av våra data. Därför var det naturligt för SMHI att införa öppna data, vilket vi gjorde fullt ut från och med 2014. SMHI är en stabil leverantör av rådata som till exempel kan generera nya tjänster inom turism, energisektorn, samhällsbyggnad samt säkerhet och beredskap., säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.

SMHI tar kontinuerligt fram nya tjänster för nedladdning av data. Sedan juni i år kan även väderradarbilder över Sverige laddas ned gratis. För att främja användandet av öppna data medverkar också SMHI i ett antal så kallade hackatons, till exempel Hack for Sweden.