Öppna data blir innovativa lösningar på samhällsutmaningar

För femte året i rad är det dags för Hack for Sweden - ett hackaton där deltagarna jobbar med att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Arbetsförmedlingen står som arrangör och bidrar tillsammans med trettio andra myndigheter med öppen data när de tävlande under helgen 13-15 april ska utveckla nya applikationer och tjänster. Fler än 200 deltagare är anmälda.

Hack for Sweden är ett unikt samarbete mellan närmare 30 statliga myndigheter och organisationer. Tävlingen vänder sig till studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och entreprenörer. Årets hackaton går av stapeln den 13-15 april på den nystartade innovationshubben Norrsken House i Stockholm.

Hack for Sweden award

Hack for Sweden Award delas ut till det lag eller den deltagare som bäst kombinerar data på ett kreativt sätt, skapar den mest nyskapande lösningen eller konceptet som visar nyttan med öppna data.

Mer tillgängliga data från SMHI

SMHI har varit med sedan starten år 2014 och har varit projektledande myndighet år 2016 och 2017 för Hack for Sweden. Genom åren har tävlande använt SMHIs öppna data, till exempel meteorologisk prognosdata.

SMHI har en stor mängd öppna data. Under 2018 pågår arbete med att all metadata ska finnas på den nationella dataportalen för öppna data och PSI.

– Vi jobbar med en ny utforskare för att det ska bli lättare att hitta och använda våra öppna data. Dessutom ska metadata finnas på engelska. Metadata på engelska ger oss möjlighet att lättare dela data internationellt eftersom en stor användargrupp finns utanför Sverige. Vi gör samtidigt en genomlysning av samtliga datamängder på SMHI vilka ska finnas tillgängliga i den nya utforskaren, berättar Marcus Flarup, ansvarig för SMHIs arbete med öppna data.

SMHI-representanter på plats

I år medverkar SMHI i styrgruppen för Hack for Sweden, för att vidareutveckla konceptet att vara en arena där offentliga aktörer lyfta fram utmaningar som kan lösas genom innovativa digitala lösningar.

SMHI har representanter på plats under tävlingshelgen;

  • Angela Yong, projektledare för Hack for Sweden 2016 och 2017
  • Thobias Bergqvist, sytemutvecklare, SMHIs öppna data
  • Lena Lindström, produktägare klimattjänster och nationell kontaktpunkt för FN:s klimatpanel IPCC