Öppet API för SMHIs prognosdata

Nu finns en betaversion av öppet API för SMHIs prognosdata. Här finns åtkomst till prognosdata för vädret tio dygn framåt. Det är fritt tillgängligt för den som vill bygga en app på SMHIs öppna data.

- Med detta API vill vi stimulera användningen av SMHIs öppna data , säger Johanna Fältström, marknadsansvarig. Vårt API är helt gratis och följer de icke-begränsande villkoren, Creative Commons. SMHI ska anges som källa om det är möjligt.

Det nya API:et ger möjlighet att få s k punktprognoser för 10 dygn framåt och innehåller 15 olika prognosparametrar som t ex temperatur, lufttryck, nederbörd och vind. Ett API kan vara en grund för att kombinera olika typer av data och bygga tjänster för t ex app-utvecklare.

Samtidigt lanseras en betaversion av en nedladdningstjänst för meteorologiska observationer. Även dessa data kan laddas ner utan kostnad och utan restriktioner för användning.

SMHIs satsning på att göra mer och mer data öppna pågår och började tidigare i år med nedladdningstjänster för oceanografiska data. Informationsavgiften för anslagsfinansierad data har redan tagits bort inom oceanografi och hydrologi. Den 15 januari 2014 tas denna avgift bort även inom meteorologi.

Information och nedladdningstjänster finns på smhi.se/oppnadata