Omfattande midsommarblomning i Östersjön

Främst i söder, men även i norra Östersjön är vattnet nu tillräckligt varmt för att mer omfattande blomningar ska kunna bildas. Under midsommarhelgen syntes ytansamlingar tydligt i södra, sydöstra och mellersta Östersjön.

Fyra veckor har gått sedan de första tecknen på blomning visade sig i "Baltic Algae Watch System", SMHIs satellitdatabaserade övervakningssystem för cyanobakterieblomningar i Östersjön. Blomningen började försiktigt längst ner i sydost där de första ytansamlingarna visade sig den 5 juni. Lågtryck med blåsigare väder passerade den 10 och 16 juni vilket tillfälligt blandade ner ytansamlingarna i vattenmassan.

SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda genomkorsade Östersjön 13-19 juni. Så här skriver vi i algrapporten: ”Det var inga synliga ytansamlingar under juniexpeditionen i Östersjön. Aggregeringar av filamentösa (trådformiga) cyanobakterier var dock synliga i vattnet för ögat på alla stationer från Finska viken till sydost om Gotland, runt Bornholm tillbaka via Hanöbukten, Karlsödjupet och slutligen nordväst om Gotland. Vid närmare analys av proverna fanns främst stora mängder av Aphanizomenon flos-aquae. Den giftiga arten Nodularia spumigena var med i alla prover men dominerade inte till antal.”

Ännu inte sammanhängande ytansamlingar

Algsituation 27 juni 2016 - satellitbild
Foto NASA, EOS Aqua Förstora Bild

Sedan expeditionen gått i hamn har ytansamlingar visat sig på satellitbilderna i större delen av Östersjön. Främst i söder, men även i norra Östersjön är vattnet nu tillräckligt varmt för att mer omfattande blomningar ska kunna bildas. Under midsommarhelgen syntes ytansamlingar tydligt i södra, sydöstra och mellersta Östersjön.

– De måttliga till friska vindarna med tillhörande vågbildning och omblandning av ytvattnet till havs har dock sett till att ännu inte de riktigt utbredda, sammanhängande ytansamlingar som annars kommer någon gång nästan varje sommar förekommit. För att de ska uppstå krävs lugnt och stilla väder under åtminstone några dagar, säger Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.