Om klimatförändringar, visualisering och öppna data på Kvalitetsmässan

SMHI deltar i årets Kvalitetsmässa i Göteborg med en domteater som visualiserar klimatförändringar och i ”Plats på scen” med två presentationer om öppna data respektive klimatanpassning. Dessutom är SMHI nominerad till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet.

På Kvalitetsmässan ställer SMHI upp en visualiseringsdom med fyra presentationer om klimatförändringar och klimatanpassning. Visualiseringarna används för att stödja de aktörer i samhället som arbetar med klimatförändringarnas påverkan i samhället.

Dialog kring klimatets påverkan på samhället

- Våra visualiseringspresentationer är effektfulla verktyg i dialogen med olika slags samhällsaktörer, säger Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Det är en viktig uppgift för SMHI är att göra kunskapen om klimatförändringar och klimatanpassning tillgänglig för de som fattar viktiga beslut för framtiden.

I två av presentationerna styr åhörarna visningens innehåll genom dialog med SMHIs expert som finns till hands med klimatkunskap och med hjälp av en tekniker som anpassar visualiseringen.

Fyra visualiseringar om klimat

SMHI visar fyra visualiseringspresentationer på mässan:

  • Baltic Vision - Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet? I beslut som rör havsmiljön blir det allt viktigare att ta hänsyn till effekterna av ett varmare klimat.
  • World View - Vad är orsakerna till den globala uppvärmningen, hur ser de nya uppdaterade framtidsscenarierna ut och vilka handlingsalternativ finns för att minska utsläppen av växthusgaser?
  • Urban Water Vision - Framtidens klimat med allt mer extrema regn innebär utmaningar för stadsplanering. Hur ska de ökade vattenmängderna hanteras? Och hur kan forskningen bidra med kunskap?
  • Klimatanpassning i Sverige - Hur påverkas Sverige av klimatförändringen? Hur kan olika aktörer möta ett ändrat klimat?

Mer och mer öppna data

SMHI har ett pågående utvecklingsarbete för att göra data öppna. Lanseringen av nya nedladdningstjänster sker stegvis och har redan påbörjats under 2013. Ett utbud av data inom SMHIs discipliner blir nu nedladdningsbara via webben, utan kostnad och för fri användning.

I januari 2014 kommer SMHI ha öppna data inom alla discipliner, vilket innebär att ingen informationsavgift längre tas ut och det kommer inte finnas några begränsande licensvillkor. 

Nominerad till utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet

SMHI har nominerats till Sveriges modernaste myndighet

SMHI deltar även i Kvalitetsmässans konferensprogram i samband med utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet, där SMHI är en av tre nominerade myndigheter.

- Det är hedrande att SMHI uppmärksammas som en av Sveriges modernaste myndigheter, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör. Jag ser nominering som en bekräftelse på att vi etablerat ett förhållningssätt som gör det möjligt att arbeta både nyskapande och effektivt. Samverkan och öppenhet är för oss viktiga ledord för att anta samhällets utmaningar.

Om Sveriges Modernaste Myndighet 2013 på Kvalitetsmässan.se