Om klimatförändring på nationellt forum

Klimatet förändras och uppvärmningen av klimatsystemet är ett faktum. SMHI medverkar på årets Havs- och vattenforum för att bland annat lyfta frågor kring klimatanpassning och stigande havsnivåer. 

FNs klimatpanel IPCC beskriver det globala klimatet är det tydligt att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.

Att klimatanpassa

I mars presenterade SMHI, på uppdrag av regeringen, ett förslag till hur det svenska arbetet med klimatanpassning kan bedrivas. Lotta Andersson, som var projektledare för regeringsuppdraget, medverkar på Havs- och vattenforum för att berätta om utredningen och föra diskussioner om vad som bör göras.

– En viktig del av slutsatserna i vår rapport är att regelverk behöver anpassas. Roller och ansvar samt strategier och mål behöver också tydliggöras. Något vi arbetar mycket med inom Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning är att sprida kunskap, goda exempel och beslutsstöd, berättar Lotta Andersson.

Stigande havsnivåer

Under Havs- och vattenforum presenterar också SMHI kunskapsläget kring stigande hav med ändrade extremvattenstånd.

– Vi beskriver bland annat hur stigande vattenstånd påverkar grundvattennivåer och berättar om de underlag för framtida havsvattenstånd som behövs vid samhällsplanering, säger Signild Nerheim.

Stora inflöden ger risk för ökad övergödning?

SMHI gör kontinuerligt mätningar i Östersjön och kontrollerar bland annat syresituationen. Vid Havs- och vattenforum medverkar Kari Eilola för att berätta om det stora inflödet till Östersjön som skedde i vintras och diskuterar risken för att övergödningen förvärras i grundare områden i havet.

De stora mängder miljödata som samlas och visar hur sjöar, vattendrag och hav mår behöver vara tillgängliga för alla som arbetar med vattenfrågor. På Havs- och vattenforum presenterar Patrik Strömberg SMHIs datavärdskap för oceanografi och marinbiologi, med praktiska exempel på användning.

Havs- och vattenforum arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten den 26-27 maj i Göteborg.