Om klass 3-varningen i Ätran

Tisdagen den 13 december 2011 gick SMHI ut med en klass 3-varning för extremt höga flöden i mellersta och nedre delen av Ätran. Orsaken är ihållande regn i mättad mark. Senaste klass 3-varningen för Ätran var 2006.

 Under tisdagen gick SMHI ut med en klass 3-varning för extremt höga flöden i mellersta och nedre delen av Ätran.

– Flödena bedöms ligga på ungefär samma höga nivå de kommande dagarna, säger vakthavande hydrolog Göran Lindström vid SMHI.

Mycket regn orsakar höga flöden

Orsaken till de extremt höga flödena är ihållande regn i mättad mark. Bland annat har det registrerats 102 mm nederbörd i Ullared hittills i december, vilket innebär ca 200 % av det normala för hela månaden.

De stora regnmängderna innebär att vattenflödet i Ätran har ökat. Nu ligger vattenflödet vid Ätrafors på 230 m³/s vilket innebär att varningsnivån för klass 3 tangeras, dvs att det medför allvarliga översvämningsproblem. 

En klass 3-varning innebär att den statistiska återkomsttiden för flödet är 50 år eller mer. Senast en klass 3-varning utfärdades i området var för fem år sedan , december 2006, där stora nederbördsmängder orsakade extremt  höga flöden i Ätran.