Ole gav några nya vindrekord i norr

Ole drog fram på en lite nordligare bana än andra namngivna oväder de senaste åren. Därför var det främst några stationer i mellersta Lappland som kunde uppvisa nya vindrekord den här gången.

Väderförlopp

På kvällen den 6 februari hade ett djupt lågtryck sitt centrum nära Jan Mayen. Lågtrycket rörde sig snabbt vidare österut.
 

Väderläget fredag den 6 februari klockan 19
Väderläget fredag den 6 februari klockan 19. Förstora Bild

På morgonen den 7 februari hade lågtrycket sitt centrum utanför Nordnorges kust med ett mycket kraftigt vindband väster om Lofoten.
 

Väderläget lördag den 7 februari klockan 07
Väderläget lördag den 7 februari klockan 07. Förstora Bild

På kvällen den 7 februari befann sig huvudlågtrycket strax norr om Kolahalvön med ett dellågtryck över Tornedalen.
 

Väderläget lördag den 7 februari klockan 19
Väderläget lördag den 7 februari klockan 19. Förstora Bild

Vind och väder under Ole

Ole tog en lite nordligare bana än de andra namngivna stormarna de senaste åren. Därför var det främst några stationer i mellersta Lappland som kunde uppvisa nya vindrekord den här gången.

Medelvind

Även om lågtrycket rörde sig på en nordlig bana så var det endast stationer på norra Östersjön och sydligaste Bottenhavet som registrerade storm i medelvind. Där kulminerade vinden först på söndagsmorgonen den 8 februari med 29 m/s vid Örskär och 26 m/s vid Söderarm.

Vid den svenska Bottenvikskusten brukar det vara svårt att få riktigt höga medelvindhastigheter när vädersystem kommer västerifrån. Där noterades som mest 24 m/s vid Bjuröklubb.

När det gäller högfjällsstationer så var den högsta medelvinden 39 m/s vid Stekenjokk. Där gäller en viss reservation på grund av att det var en del avbrott i mätningarna.

Byvind

Med reservation för att det tyvärr var en del avbrott i mätningarna vid en del stationer, så var den allra högsta uppmätta byvinden 43 m/s vid Stekenjokk (1 036 möh).

För Stekenjokk var detta långt ifrån något rekord. Men ett par andra stationer noterade nytt rekord för högsta byvindhastighet.

Nytt rekord för högsta byvindhastighet
StationOleTidigare rekord
Mierkenis35,7 m/s27,2 m/s 18 mars 2003
Arvidsjaur28,1 m/s26,5 m/s 27 dec 2011 (Dagmar)

Återkomsttid

Som framgår av tabellen så var det en rejäl putsning av av det gamla rekordet i Mierkenis. Följaktligen så är det även där vi hittar den längsta återkomsttiden för de byvindar som noterades under Ole. När det gäller återkomsttider som överstiger den tid som en station varit i drift så ska man dock vara försiktig med att tolka återkomsttiderna alltför bokstavligt.

Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Ole
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Ole. Förstora Bild

Oles verkningar i våra grannländer

På det hela taget så drabbades Nordnorge betydligt mer än Sverige. Där blev 70 000 personer strömlösa och vindbyar upp till 53 m/s noterades vid fjällstationen Ånstadblåheia. Norska vädertjänstens artikel om Ole.

Namngivning

Norge som drabbades först och hårdast gav ovädret namnet Ole. För första gången användes sedan samma namn inte bara i Sverige utan även i Danmark.

Ingen europeisk samordning

Någon europeisk samordning när det gäller namngivning finns ännu inte. I Tyskland hade stormlågtrycket namnet Othmar. Oftast brukar det vara deras namn som används av WMO och liknande.