Ökning av växthusgaser i atmosfären

Mängden växthusgaser i atmosfären nådde nya rekordnivåer under 2012. Det är en fortsättning på en uppåtgående och accelererande trend, vilken driver klimatförändringen och formar framtiden för vår planet för hundratals och tusentals år framåt. Det skriver världsmeteorologiorganisationen WMO i ett pressmeddelande.

I WMOs årliga bulletin för växthusgaser står att läsa att mellan 2011 och 2012 ökade mängden koldioxid i atmosfären med 2,2 ppm* (miljondelar). Det innebär en högre ökningstakt än genomsnittet för de senaste tio åren (2,02 ppm).

Mellan 1990 och 2012 har den uppvärmande effekten på klimatet (strålningsbalansen) ökat med 32 %, vilket orsakas av koldioxid (CO2) och andra uppvärmande långlivade gaser som metan (CH4) och lustgas (N2O). Koldioxiden står för 80 % av ökningen och kommer i huvudsak från utsläpp från fossila bränslen.

Bidrar till klimatförändringen

– Observationer från WMOs omfattande globala nätverk för atmosfärsmätningar markerar ännu en gång hur uppvärmande gaser från mänsklig aktivitet har stört den naturliga balansen i vår atmosfär och är ett stort bidrag till klimatförändringen, säger WMOs generalsekreterare Michel Jarraud i pressmeddelandet.

Han knyter också an till FNs klimatpanel IPCCs rapport tidigare i år där det fastslås att om utvecklingen fortsätter så kan den globala medeltemperaturen vara 4,6 grader högre än förindustriell nivå vid slutet av seklet, och ännu högre i några delar av världen. Det kan få förödande konsekvenser, säger Michel Jarraud.

– För Sveriges del innebär det här en högre temperaturökning än globalt, särskilt under vinterhalvåret. Det här hänger samman med en kraftig minskning av snötäckets utbredning och en kortare säsong med snö och is. Vidare väntas mer nederbörd och kraftigare skyfall, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI.

Atmosfärshalter av växthusgaser

År 2012 var den globala koldioxidhalten (CO2) 393,1 ppm* (miljondelar), metangashalten (CH4) 1819 ppb** (miljarddelar) och lustgashalten (N2O) 325,1 ppb (miljarddelar), enligt statistik från WMO.

Som WMO tidigare rapporterat har de månatliga observationerna av koldioxidkoncentrationer under 2012 för första gången överskridit den symboliska gränsen på 400 ppm vid flera mätstationer i Arktis. Under 2013 uppmätte även stationer i andra delar av världen tim- och dygnsvärden över 400 ppm. Med den rådande ökningstakten förutspår WMO att de globala årliga värdena för koldioxidkoncentration passerar 400 ppm under 2015 eller 2016.

WMO rapporterar om koncentrationer av växthusgaser i atmosfären, vilket inte är detsamma som utsläpp av växthusgaser. Utsläpp representerar vad som släpps ut till atmosfären. Koncentrationer representerar vad som finns kvar i atmosfären efter det komplexa systemet av interaktioner mellan atmosfären, biosfären och oceanerna.

* ppm utläses ”part per million” vilket står för ”miljondelar”, 1ppm = 0,0001 %
**ppb utläses ”parts per billion” vilket står för ”miljarddelar”, 1 ppb = 0,0000001 %