Observatoriekullen prisad för flera hundra års mätningar

Vid SMHIs mätstation Observatoriekullen i Stockholm har mätningar gjorts sedan 1756. Stationen har därmed en av världens längsta, obrutna meteorologiska mätserier. I fredags högtidlighölls utmärkelsen Centennial station som Observatoriekullen fått av världsmeteorologiorganisationen WMO. Syftet med WMO:s utmärkelse är att betona vikten av långa mätserier för prognosarbete och klimatforskning.

Observatoriekullen är en av tre observationsstationer som fått WMO:s utmärkelse Centennial station (centennial betyder hundraårig). Mätningarna vid Observatoriekullen har under årens lopp flyttats endast ett fåtal meter, vilket gör Stockholmsserien till en av världens mest värdefulla.

– Vi är mycket glada över att WMO uppmärksammar de långa mätserierna SMHI har vid Observatoriekullen. Observationerna har stor betydelse för prognosarbete och för att kartlägga klimatförändringar. För att kunna fortsätta följa klimatutvecklingen är det viktigt med obrutna mätserier, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI, som var på plats vid Observatoriekullen i Stockholm för att högtidlighålla utmärkelsen.

Ytterligare två svenska stationer får WMO:s utmärkelse Centennial station; Hoburg på Gotland och Bjuröklubb, som ligger vid kusten i Västerbotten. På observationsstationerna Hoburg och Bjuröklubb har mätningar genomförts sedan 1879.

Observatoriekullen Centennial Station - firande 13 april 2018
I strålande solsken hade större delen av SMHI ledningsgrupp, representanter från SMHIs observationsenhet, observatörer som arbetar med Observatorielundens mätningar och några inbjudna gäster samlats den 13 april för att tillsammans högtidlighålla WMO:s utmärkelse. Rolf Brennerfelt höll ett tal som tog oss med tillbaka till då allt började på 1700-talet och slutade med det arbete kring observationer som görs i dag.
Rolf Brennerfelt klipper band vid Observatoriekullen 13 april 2018
Rolf Brennerfelt klippte av ett symboliskt band över den plakett som WMO överlämnat till SMHI som bevis för utmärkelsen Centennial Station. Förstora Bild

Slår världsrekord varje dag

Flera av Observatorielundens nuvarande observatörer och tillsynspersoner var med för att fira WMO:s utmärkelse på plats. Det är tack vare deras och tidigare observatörers engagemang och hängivna arbete som Observatorielunden nu kan uppmärksammas.

– Eftersom Observatorielunden har en av världens längsta obrutna mätserier brukar vi skoja om att observatörerna slår världsrekord varje dag, säger Håkan Olander, observatör på Observatorielunden sedan nästan 20 år.

– Vi är givetvis mycket stolta över att vi har en sådan skatt som Stockholmsserien, fortsätter han.

Viktigt med fortsatta långa mätserier

Observationsdata från Centennial stations och andra observationsstationer är viktiga för att bland annat kunna kartlägga klimatets utveckling.

– WMOs utmärkelse visar att långa mätserier är viktiga. Jag tror att själva utmärkelsen också kan bidra till att intresset för väder och klimat kan öka. Det är en viktig uppgift för oss på SMHI att säkerställa att långa mätserier lever vidare utan avbrott. Våra observatörer och tillsynspersoner gör ett fantastiskt jobb, säger Eva Strandberg som arbetar på observationsenheten på SMHI och ansvarade för fredagens event vid Observatoriekullen.