Nytt webbverktyg ska förenkla placeringen av vindkraftverk

Många frågor styr var ett vindkraftverk kan placeras. Bland annat får det inte ligga för nära Sveriges 12 väderradar. Nu utvecklas ett webbverktyg som ska göra det möjligt för vindkraftsetableraren själv att testa att tänkta placeringar inte stör väderradaranläggningarnas mätningar. Samtidigt lanserar landets myndigheter webbportalen www.vindlov.se, som ska förenkla tillståndsprocessen.

Den svenska vindkraftsutbyggnaden ökade kraftigt under 2009. Nu pågår flera projekt som ska göra det enklare för företag, myndigheter och privatpersoner att både planera placeringen av nya vindkraftverk, och att hitta rätt i processen för ansökningar och tillstånd.

Testa placeringen själv på webben

SMHI och Försvarsmakten utvecklar ett webbverktyg, Vindrad, med vilken vindkraftsetablerarna själva kommer att kunna testa att deras tänkta placeringar inte ska störa väderradaranläggningarnas mätningar. Tillsammans har de båda organisationerna 12 väderradar som används både för att följa väderutvecklingen, och som indata till prognosmodellerna. 

- Väderradar och vindparker har samma behov, också radaranläggningar behöver placeras så att de får så fri horisont som möjligt för bästa radartäckning. Men de får inte stå för nära, vindkraftverken påverkar väderradarns vind- och nederbördsmätningarna genom att orsaka ekon, sk klutter, blockera radarstrålen och att ge felaktiga vinduppgifter, förklarar Anke Thoss på SMHIs forskningsavdelning.

- Webbverktygen Vindrad kommer att läggas ut på den nylanserade portalen www.vindlov.se och vara fritt tillgängligt för alla. Syftet är att det ska vara ett stöd vid planering, inte ersätta det nuvarande remissförfarandet, fortsätter Anke Thoss.

Projektet görs på uppdrag av Energimyndigheten och ska vara klart 2011.
- Problemet är gemensamt för alla länder som har väderradar och därför är intresset stort att försöka hitta lösningar.

Nya www.vindlov.se ska förenkla tillstånden

En annan satsning som ska förenkla processen med ansökningar och tillstånd är www.vindlov.se, som lanserades den 4 februari. Den vänder sig till alla vindkraftsetablerare, oavsett om det handlar om ett litet vindkraftverk på gården eller en stor park till havs.

Energimyndigheten håller i webbplatsen där 19 myndigheter, däribland SMHI, samlar sin information.