Nytt utbildningspaket om klimat

SMHI har tagit fram ett utbildningsmaterial som handlar om klimat och klimatanpassning. Materialet kan användas i skolan, exempelvis på gymnasienivå, eller i andra studiesammanhang. Här finns ett arbetsmaterial och lärarhandledning.

Det nya utbildningsmaterialet vänder sig till alla som vill studera frågor kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. Här behandlas frågeställningar om hur klimatet förändras och hur samhället påverkas, att vi måste minska utsläppen av växthusgaser men också anpassa samhället till klimatets förändringar.

- Klimatet och dess utveckling är en av de stora frågorna inför framtiden. Klimat är en av de grundläggande förutsättningarna som samhällen byggs kring, säger Gunn Persson, klimatexpert SMHI.

- Utbildningsmaterialet syftar till att öka kunskapen och skapa dialog kring hur vi alla kan bidra till att minska utsläppen och klimatanpassa samhället.

Lärande för hållbar utveckling

Materialet är främst tänkt att fungera som inspiration för lärare och elever att arbeta med temat Lärande för hållbar utveckling, med fokus på klimatfrågan.

Utbildningspaketet består av ett arbetsmaterial med korta texter, länktips, ordlistor och interaktiva övningsexempel och projekt. En annan del är stöd för lärare, med förslag på olika sätt att arbeta med materialet och kopplingen till gymnasieskolans uppdrag och mål.

Materialet kan fritt laddas ner här från SMHIs webbsida.