Nytt temanummer av Västerhavet: På väg mot ett friskare hav

Även om situationen är allvarlig finns det hopp för miljön i havet, allt enligt senaste numret av Västerhavet. 

Den populärvetenskapliga rapporten Västerhavet handlar om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Situationen är allvarlig, men det finns hopp för miljön i havet, enligt rapporten. Fiskefria områden fungerar och åtgärder mot övergödning kan ge både gödsel och energi. I år ska myndigheternas stora åtgärdsprogram klubbas igenom, och redan nu genomförs en rad insatser både i havet och på land.

Om varmt Sverige och giftiga alger - med mera

Rapporten Västerhavet ges ut av Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I nätverket ingår marin expertis från Havsmiljöinstitutet, SLU, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Bohuskustens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län. SMHIs experter skriver om ett varmt 2014 i Sverige och om giftiga alger som drabbade musselskörden.