Nytt svenskt lufttrycksrekord för september

Strax efter midnatt i dag den 28 september fick Sverige ett nytt lufttrycksrekord för september månad.

Lycksele
I Lycksele rapporterades ett lufttryck på 1044,1 hPa.

Allra högst var lufttrycket i sydöstra Lappland där både Åsele och Lycksele rapporterade 1044,1 hPa. Därmed överträffades det blott två år gamla septemberrekordet på 1042,9 hPa uppmätt den 29 september 2015 i Hagshult i Småland. Ytterligare 21 stationer i Norrland uppmätte lufttryck på minst 1043,0 hPa under onsdagen och/eller torsdag natt, däribland Haparanda, Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Boden, Vilhelmina och Sundsvall.

Även i Svealand var lufttrycket extremt högt. Örskär i norra Uppland uppmätte 1042,5 hPa. Det är ett för årstiden mäktigt högtrycket med centrum över Finland som gett upphov till de rekordhöga lufttrycken i östra delen av Norrland. Från och med torsdag förmiddag väntas högtrycket långsamt försvagas.

Tredje året i rad med rekordhögt lufttryck

Det är värt att notera att vi för tredje året i rad noterat rekordhöga lufttryck kring den här tiden på året. År 2015 slogs det då över 100 år gamla lufttrycksrekordet för september. Den 4-5 oktober 2016 uppmättes tryckvärden på som mest 1050,7 hPa den 5 oktober i Sveg vilket innebar nytt svenskt lufttrycksrekord för oktober månad. Även det tidigare oktoberrekordet hade mer än 100 år på nacken och var dessutom hela 2 hPa lägre.

Det kan därför förefalla en smula märkligt att vi nu för tredje året i följd noterar extremt höga lufttryck just vid den här tiden på året. Tills något annat bevisats får detta anses bero på slumpen.

Historisk tillbakablick

Historiskt sett finns det faktiskt fall där extremt höga lufttryck förekommit i relativt närliggande tid. Under augustimånaderna 1968-1969 var lufttrycket extremt högt i norra Norrland. Det svenska lufttrycksrekordet för augusti är 1038,8 hPa och uppmättes den 25 augusti 1968 i Riksgränsen. Nästan lika högt var lufttrycket den 2 augusti 1969. I slutet av september 1970 noterades sedan mycket höga tryckvärden omkring 1040 hPa i södra Götaland. 

Åren 1903, 1904 och 1906 registrerades mycket höga lufttrycksvärden i september. För septembermånaderna 1904 och 1906 uppmättes värden omkring 1040 hPa medan det högsta värdet 1903 var 1042,0 hPa uppmätt i Sveg den 16 september. Det septemberrekordet kom att stå sig fram till 2015.

År 1859-1860 förekom extremt höga lufttrycksvärden i april med toppnoteringen 1047,1 hPa i Uppsala den 15 april 1860 (svenskt lufttrycksrekord för april) medan de högsta värdena i april 1859 låg på 1044-1045 hPa. Lufttrycksrekordet från 1860 är för övrigt det äldsta svenska väderrekordet överhuvudtaget.