Nytt regnrekord för Västergötland

I västra Götaland föll under tisdagsdygnet 133,7 mm i Hällum i Västergötland. Samtidigt fortsätter regnet att strila ner i de översvämningsdrabbade områdena i Halland. På flera håll i västra Götaland har man de senaste fyra dygnen fått mer än 100 mm.

Det gångna dygnet blev extremt blött i delar av Västergötland. I Hällum hällde regnet ner och där fick man 133,7 mm varav 83 mm mellan klockan 4 och 8 på onsdagen. Detta värde är inte bara årets hittills högsta dygnsnederbördsmängd utan även nytt landskapsrekord för Västergötland. Det tidigare rekordet på 95 mm uppmättes den 30 augusti 1997 i Falköping.

Timnederbörd i Hällum den 19 augusti 2014.
Timvärden över nederbörd för Hällum i Västergötland från klockan 8 på tisdagen den 19 till klockan 8 på onsdagen den 20. Den högra axeln visar den totala mängden regn medan den vänstra visar hur mycket som fallit varje enskild timme (blå staplar). Förstora Bild

Tisdagsdygnets regn i Hällum placerar sig som den tionde största uppmätta dygnsmängden i Sverige för perioden 1961-2013. För Götalands del beräknas så pass stora dygnsmängder som Hällums inträffa en gång på 20 år. Givetvis kan det ha förekommit ännu större mängder på platser där SMHI inte har några mätningar.

Ovanligt med extrema regn i nordvästra Götaland

Stationer som mätt minst 90 mm (1961 – 2013) under ett dygn en gång (svarta prickar) och minst 90 mm under ett dygn minst två gånger (gulröda prickar).
Stationer som uppmätt minst 90 mm (1961-2013) under ett dygn. Gulmarkerade stationer har haft minst två tillfällen med 90 mm. Förstora Bild

Det område som drabbades av dessa ymniga regn har i ett historiskt perspektiv varit förskonat från regnmängder över 90 mm (se karta nedan). Varken Västergötland eller Dalsland har tidigare haft några 100 mm-regn, i alla fall inte utifrån några officiella uppgifter. En orsak kan vara de lågtryck med nederbördsområden som ibland rör sig långsamt norrut från Polen. Dessa vädersituationer ger ofta mycket kraftiga regn, men berör inte västra Götaland i samma utsträckning som östra Götaland.

Även i de inre delarna av norra Norrland är extrem dygnsnederbörd ovanligt. Dels når de från Polen kommande lågtrycken inte hit och dels är det vanligen lägre temperatur jämfört med längre söderut.

En tänkbar bidragande orsak till de kraftiga regn som drabbat sydvästra Götaland de senaste dygnen är att havsvattnet i Västerhavet varit rejält uppvärmt efter den mycket varma julimånaden vilket ökar risken för kraftig nederbörd.

Mer än 100 mm på fyra dygn i västra Götaland

Nederbörd i Västsverige den 16-19 aug 2014.
Total nederbördsmängd i mm för perioden 16-19 augusti (preliminära värden). Den största uppmätta mängden som utmärkts på kartan, 166 mm, har fallit i Torup i Halland. Förstora Bild

Längre söderut i Halland och västra Småland fortsätter regnet att strila ner även om aktiviteten minskat. Under söndagen föll det 91,5 mm i Skeppshult i västra Småland. Kartan visar att det under de fyra dygnen 16-19 augusti fallit över 100 mm i ett stort område i Halland och västra Småland samt ett område i Västergötland. I Uplo i Västergötland (startår 1911) har man redan nu slagit sitt gamla regnrekord för augusti som helhet. Hittills (1-19 augusti) har 195,7 mm fallit i Uplo vilket slår det gamla rekordet på 192 mm från 1923.

 

 

 

 

 

Översvämningar

I det område i Västra Götaland som fått rikligt med regn är vattenflödena nu mycket höga i små och medelstora vattendrag. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för området, vilket innebär mycket höga flöden med en återkomsttid på 10 till 50 år.

De extrema flödena i Nissan når nu sin topp i Halmstad. Regn under de kommande dagarna gör att vattenflödet väntas bli fortsatt högt men inte stiga ytterligare. Klass 3 varningen som utfärdades igår kvarstår.