Nytt projekt ska förbättra kustradarsamarbetet

Sverige, Norge och Danmark har inlett ett samarbete för att skapa en gemensam strategi för framtidens kustradarsystem i delar av Kattegatt och Skagerrak.

Detaljerad information om vattnets riktning och hastighet i havsytan får man med hjälp av kustradar. Denna information är viktig vid havsmiljöarbete, transporter, oljespill samt vid sök- och räddningsauktioner.

Radarobservationer av ytström kan också inkluderas i regionens havsmodeller, och därmed förbättra dessa så tillförlitligheten ökar i t.ex. prognosarbetet.

Gemensamt kustradarsystem i framtiden?

Skagerrak/Kattegatt är ett havsområde med intensiv fartygstrafik och nu har ländernas meteorologiska institut beslutat att de ska kartlägga möjligheterna att i framtiden installera ett gemensamt kustradarsystem. Sedan tidigare finns det ett nordiskt samarbete med utbyte av data från väderradar, NORDRAD (Nordic Weather Radar Network).

Kustradar
Exempel på hur en kustradar kan se ut.


Genom att etablera ett nationellt och internationellt samarbete för kustradar inom Kattegatt/Skagerrak-regionen räknar man med att skapa förutsättningar för en skandinavisk strategi, gemensamma inköp av radarsystem och arbeta för en säker sjöfart och hållbar havsmiljö.

Inom projektet ska kontakter knytas med berörda myndigheter, organisationer, aktörer som t.ex. kust- och havsmiljörelaterade myndigheter, försvarsmakter m.fl.

Skandinaviskt samarbete

Projektet kallas SOROS (Scandinavian Ocean Radar Observation System) och pågår fram till siste november 2013. SOROS delfinansieras med EU-medel inom programmet Interreg IVA Kattegat-Skagerak.

SMHIs samarbetspartners i detta projekt är Norges Meteorologisk institutt (MetNo) och Danmarks meteorologiske institute (DMI). Projektledare på SMHI är Karin Wesslander, disputerad oceanograf.EU logotyp
Interreg
SOROS