Nytt projekt beskriver Nordsjöns miljöstatus

I projektet Harmony samarbetar Norge, Danmark, Tyskland och Sverige för att bättre definiera miljöproblem i gemensamma havsområden i Nordsjön. SMHI bidrar med övergödningsbedömningar.

Tidigare rapporter har visat tydliga skillnader i övergödningsstatus i olika, men ofta angränsande, områden. Detta beror delvis på att länderna har använt olika definitioner av det naturliga tillståndet i miljön. Genom projektet Harmony ska de deltagande länderna Norge, Danmark, Tyskland och Sverige enas om definitionerna för Nordsjön.

– Medan SMHI arbetar med övergödning, jobbar kollegor från Norge och Danmark med miljögiftseffekter och försöker kartlägga mänsklig påverkan på havet, berättar Philip Axe, doktor i oceanografi på SMHI.

SMHI bidrar med övergödningsbedömning

Övergödning brukar leda till växtplanktonblomningar, fintrådigar alger som kväver tångbältet, grumligare vatten, artförändringar och till slut syrebrist vid bottnen som slår ut bottenfauna och även fisk. Därför är detta viktigt att undersöka, så att man kan vidta nödvändiga åtgärder i tid.

För att utföra övergödningsbedömningen analyserar SMHI data på näringsämnena i havet såsom närsaltshalter och närsaltskvoter. SMHI undersöker också övergödningens direkta och indirekta effekter.

De direkta effekterna är bland annat klorofyllhalt och siktdjup. Andra viktiga tecken på ökade halter av näringsämnen i havet är förekomst av fintrådiga alger och eventuella förändringar i växtplanktonförekomst.

Indirekta effekter som är ett tecken av övergödningen är exempelvis förändringar i utbredning av ålgräsängar, syrehaltsförändringar och även förekomst av skadliga algblomningar.

Harmony första steget i EUs marina strategi

Sommaren 2008 kom Europaparlamentets och EU-rådets ramdirektiv om en marin strategi, där EU länderna och Norge har beslutat sig för en gemensam strategi för dess omgivande hav. Direktivet är styrande för det marina miljöarbetet och länderna ska sköta sina marina resurser på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Syftet är att nå god miljöstatus genom ekosystembaserad förvaltning.

För att kunna uppnå dessa mål måste länderna beskriva både nuvarande status av dess marina miljö samt hur ”god miljöstatus” ser ut. Det är också viktigt att grannländerna är överens om vad man menar med ”god miljöstatus”, eftersom eventuella problem i ett område drabbar även länderna omkring. Länderna har till juli 2012 att beskriva sina marina miljöer och att komma överens om definitionen av ”god miljöstatus”. Projektet Harmony är första steget att beskriva mänsklig påverkan och miljötillstånd i östra Nordsjön.

Sveriges del i Harmony finansieras av Naturvårdsverket, som pekat ut SMHI som utförare. Projektet kommer att bedrivas fram till 2012.