Nytt temanummer av Västerhavet: Framtidens utmaningar

I årets rapport av Västerhavet kretsar temat kring framtidens utmaningar och den alltmer utsatta kusten med stigande hav och de redan hotade ålgräsängarna. Framtiden innebär även nya möjligheter med ny teknik.

Tidskriften Västerhavet 2017

I rapporten "Västerhavet 2017 - Aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund" fokuserar SMHIs experter på den stigande havsnivån till följd av klimat- förändringar, algblomningar som är en utmaning för miljö- övervakning och forskning samt ett varmt år med ojämn nederbörd. Detta och fler artiklar kan man läsa om i rapporten Västerhavet 2017 
I rapporten finns också en summering av det vädret i Sverige 2017.

Rapporten är ett samarbete mellan olika forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor. I nätverket ingår marin expertis från SMHI, Havsmiljöinstitutet, Centrum för hav och samhälle, SLU, Havs- och Vattenmyndigheten, Bohuskustens Vattenvårdsförbund, Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län, Sjöfartsmuseet Akvariet och Västra Götalandsregionen.