Nytt temanummer av Västerhavet: Framtidens utmaningar

I årets rapport av Västerhavet kretsar temat kring framtidens utmaningar och den alltmer utsatta kusten med stigande hav och de redan hotade ålgräsängarna. Framtiden innebär även nya möjligheter med ny teknik.

I rapporten "Västerhavet 2017 - Aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund" fokuserar SMHIs experter på den stigande havsnivån till följd av klimat- förändringar, algblomningar som är en utmaning för miljö- övervakning och forskning samt ett varmt år med ojämn nederbörd. Detta och fler artiklar kan man läsa om i rapporten Västerhavet 2017 
I rapporten finns också en summering av det vädret i Sverige 2017.

Rapporten är ett samarbete mellan olika forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor. I nätverket ingår marin expertis från SMHI, Havsmiljöinstitutet, Centrum för hav och samhälle, SLU, Havs- och Vattenmyndigheten, Bohuskustens Vattenvårdsförbund, Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län, Sjöfartsmuseet Akvariet och Västra Götalandsregionen.