Nytt nationellt dammregister

Nu finns ett nytt nationellt dammregister med uppgifter som samlats in av länsstyrelserna. Det nya dammregistret innehåller ca 11000 dammobjekt med ett antal tillhörande attribut. Dammregistret kan laddas ner från  under rubriken SVAR 2012_2.