Nytt forskningsfokus: klimatanpassning för markanvändare

Forskningsprogrammet Mistra-SWECIA, där SMHI är värd, samlar samhällsvetare och naturvetare för att gemensamt nå bättre kunskap om klimatanpassning för markanvändare i Sverige. Och det görs i nära samarbete med slutanvändarna.

Forskningsprogrammet Mistra-SWECIA har inlett sin andra programfas. I den första programfasen utvecklades modeller och metoder för klimatanpassning och dessa testades i två specifika fallstudier som handlade om vatten och skogen.

– Nu utvecklar vi forskningen vidare med fokus på behov av och möjligheter till klimatanpassning av markanvändningen i Sverige, säger Markku Rummukainen, klimatforskare SMHI och programchef Mistra-SWECIA.

Tvärvetenskapligt och användarnära

markku Rummukainen (lågupplöst)
– Nu utvecklar vi forskningen vidare med fokus på behov av och möjligheter till klimatanpassning av markanvändningen, säger Markku Rummukainen. Foto: Anette Andersson.

De kommande fyra åren forskar både samhällsvetare och naturvetare inom Mistra-SWECIA för att skapa bättre kunskap om klimatanpassning när det gäller skogen och skogsbruket, samt på jordbruk och övergripande miljövård som anknyter till landskapet och ekosystem.

– Nu arbetar vi ännu mera med slutanvändarna, både när det gäller att planera och genomföra forskningen, säger Markku.

SMHI är värd för forskningsprogrammet Mistra-SWECIA, som finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). Nuvarande programfas kommer att fortlöpa till och med 2015.