Nyckeltalsinstitutet: SMHI är en av Sveriges mest jämställda arbetsplatser

SMHI och Västfastigheter i Västra Götalandsregionen delade på första platsen när Nyckeltalsinstitutet presenterade sin årliga jämställdhetsrapport, JÄMIX®

Av de maximala 180 poäng man kan få i JÄMIX 2013, uppnådde SMHI 157 poäng. Medianvärdet för samtliga 210 organisationer – offentliga och privata - som ingick i jämförelsen var 112 poäng.

Stabilt goda resultatet för SMHI

SMHI har använt sig av JÄMIX sedan 2009 som ett sätt att jämföra nyckeltal som indikatorer på jämställdhet med andra organisationer. Under dessa år har SMHI hållit stabilt goda JÄMIX-nivåer.

- Det är glädjande att se att nyckeltalen som indikerar strukturella förutsättningar för en jämställd arbetsplats fortsätter att utvecklas. Men en jämställd arbetsplats kräver ett ständigt samspel och ett medvetet förhållningssätt, oavsett var man finns i organisationen, betonar Lena Bengtsson Malmeblad, personalchef. Med vår värdegrund som bas är det i det dagliga gemensamma arbetet vi skapar jämställdhet på jobbet.

De nio nyckeltal som ingår i JÄMIX mäter jämställdheten inom yrken, ledning, karriär, lön, ohälsa, föräldraskap, deltid, trygghet samt aktivt jämställdhetsarbete. Nyckeltalen är framtagna i samråd med DO, diskrimineringsombudsmannen (tidigare JÄMO). Maximal totalpoäng är 180.

SMHI tar emot Jämix2013. Fr v Pontus Brander, Lena Bengtsson Malmeblad, Louise Elgström
Pontus Brander, Lena Bengtsson Malmeblad och Louise Elgström från SMHI fick ta emot första pris i Nyckeltalsinstitutets Jämix 2013. Foto Foto: Elin Ekström Förstora Bild