Nya vattenståndsrekord på ostkusten

Igår noterades nya vattenståndsrekord längs Östersjökusten. Preliminära siffror från SMHIs mätstation i Oskarshamn visar att vattenståndet som mest var 116 centimeter över medelvattenståndet. Det är 16 centimeter högre än tidigare rekord från 1983. Också i Simrishamn, Skanör och Klagshamn blev det nya rekord. 

Senare delen av hösten har varit förhållandevis blåsig med mycket väst- och sydvästvindar, därför är det generellt mycket vatten i Östersjön nu. Det senaste dygnet har det varit pålandsvind med kulingstyrka (medelvind på 14 meter per sekund eller mer).  Längs ostkusten pressas då vattnet upp mot kusten. SMHI varnade därför igår för höga vattenstånd.
 

Högt vattenstånd vid Badholmen, Simrishamn, den 4 januari 2016.
Badholmen, Oskarshamn, den 4 januari 2016. Foto Peter Rosén/Östra Småland-Nyheterna

SMHI varnade

SMHI:s varningstjänst utfärdade klass 1-varningar för mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet, och klass 2-varningar för Södra Östersjön med Kalmarsund samt Öresund söder om bron.

Vattenståndet är fortfarande mycket högt, inte bara längs Sveriges kust men i hela södra och sydöstra Östersjön. Nordostliga kulingvindar har blåst vattnet norrifrån som inte kan komma undan.

Ovanligt höga värden

Preliminära siffror indikerar nya vattenståndsrekord längs Östersjökusten. SMHI:s mätstation i Oskarshamn noterade som mest 116 centimeter över medelvattenståndet. Det är 16 cm högre än rekordet i Oskarshamn från januari 1983. Även vid Sjöfartsverkets mätare längs Östersjökusten uppmättes höga vattenstånd, till exempel 112 centimeter över medelvatten vid Simpevarp. 

–Det observerade vattenståndet i Oskarshamn motsvarar mer än 200 års statistisk återkomsttid. Statistiska beräkningar blir mer osäkra för långa återkomsttider, framförallt när mätserien är förhållandevis kort, berättar Johan Södling, statistiker på SMHI.

I dagligt tal kallar man ofta något för en 100- eller 200-års-händelse.
 

Högt vattenstånd i Skanör.
Högt vattenstånd i Skanör. Foto Jenny Levin

Under dagen och eftermiddagen steg vattenståndet igår också vid Sveriges sydkust. Mätstationen i Skanör visade som mest 154 centimeter över medelvattenstånd, 22 centimeter över maxnoteringen från 1997. Även Simrishamn och Klagshamn har fått nya rekord. I Simrishamn observerades +120 centimeter, vilket är 10 centimeter över det tidigare rekordet från 2001. Mest anmärkningsvärt är Klagshamns 146 centimeter över medelvattenstånd, det förra rekordet på 134 centimeter över medelvatten är från 1934.    

Diagram visar havsvattenstånd, 3 - 5 januari 2017.
Diagrammet visar vattenståndet från Oskarshamn till Klagshamn. Man ser tydligt att vattenståndet var högt först i Oskarshamn och att toppen flyttade sig söderut och västerut i takt med lågtryckets förflyttning.  Förstora Bild

– Det är mycket ovanliga nivåer som uppmätts i södra Östersjön i år, berättar Thomas Hammarklint, oceanograf på SMHI.

– Backafloden* 1872 var helt extrem, ögonvittnen berättar om nivåer över tre meter. Sedan SMHIs mätningar startade har vi haft liknande förhållanden som nu både 1904 och 1914 i södra Östersjön. 1904 sattes rekordet i Ystad på +169 centimeter, och 1914 sattes rekordet på +133 centimeter i Kungsholmsfort. Lågtryckets bana är viktigt för var kuststräckan drabbas värst. 1983-stormen drabbade norra delarna av Östersjön mer, säger Thomas. 

Analyser blir planeringsunderlag

Sofie Schöld på SMHI:s oceanografiska varningstjänst har arbetat med nya analyser av historiska data.

– De allra högsta vattenstånden i Östersjön får vi när det är något förhöjda vattenstånd i Östersjön innan en storm passerar, berättar hon.

– Vi har arbetat med att ta fram en möjlig övre gräns för extrema vattenstånd genom att titta på olika kombinationer av höjningen från en storm och på vattenståndet när stormen börjar. För Östersjön ger det ett möjligt vattenstånd på +145 centimeter, det vill säga ytterligare 30 centimeter högre än nya rekordet i Oskarshamn.

– För södra Östersjön är värdet betydligt högre, allra högst i västra delarna.

Analysen är en del av ett större projekt som syftar till att ta fram planeringsunderlag för extrema vattenstånd i dagens och framtidens klimat. I framtidens klimat stiger havet, vilket betyder att översvämningarna blir värre i framtiden.

– Norra Sverige har en betydande landhöjning som kompenserar för det mesta av havshöjningen, men i södra Sverige – inklusive Oskarshamn – kan inte landhöjningen kompensera för stigande hav framöver, avslutar Sofie Schöld. 

-----------------------------------------------------------------------------------

*Om "Backafloden": I november 1872 inträffade en extrem stormflod som kom att kallas för Backafloden. Då noterades mycket höga vattenstånd i Abbekås och delar av hamnen ödelades. Även norra Tyskland drabbades och flera människor omkom.