Nya smhi.se - mer kunskap om väder, vatten och klimat

Den nya webbplatsen ska lyfta fram SMHIs omfattande kunskap och expertroller inom klimat, väder och vatten. Webbplatsen har helt ny struktur och omarbetat innehåll samt en ny grafisk kostym. Den tar också sikte på omarbetade vädertjänster.

Kunskapsbank med bredd och djup

Webbplatsen ska bättre lyfta fram SMHIs omfattande kunskap inom klimat, väder och vatten, där exempelvis forskning och expertkunnande får en mer framträdande plats. I den utbyggda Kunskapsbanken finns hundratals artiklar i ett populärvetenskapligt format. Här finns information om allt från snö till alger. Kunskapsbanken har även en egen sökfunktion.

Utforska kunskapsbanken

Klimatdata ger överblick

Under avdelningen Klimatdata är det fullmatat med kartor, diagram, beräkningar, sammanställningar och data som relaterar till SMHIs ämnes- och fokusområden. Här finns också möjlighet att ladda ner vissa data.

- Vi har samlat "allt" om exempelvis temperatur, havsvattenstånd, nederbörd, lufttryck och klimatscenarier på egna sidor, vilket gör det betydligt enklare att få en överblick över utbudet på webbplatsen, säger Henrik Perfect, webbkommunikatör.

Kartor, diagram, data och mer ändå i klimatdata

Vädertjänster i beta-version

Prognostjänsterna på smhi.se omarbetas för närvarande. Mer detaljerade väderprognoser kommer att finnas på sajten i en s k betaversion och tjänsterna utvecklas efter hand.

I det nya "Vädret" kan man i nuläget söka prognoser för mindre som större orter gällande 8 dygn framåt. Timme-för-timme-prognoser finns för de närmaste dygnen. Ett antal olika val av presentationer, inklusive kommentarer från SMHIs meteorologer, ska hjälpa användaren att få relevant väderinformation.

SMHI.se-bloggen

Temainriktning

Sajten har en temabaserad struktur. Användaren ska enkelt kunna flytta sig mellan de olika sidorna/kategorierna utifrån sina intresseområden.

- Ambitionen är att på varje sida hitta länkar till annan information som knyter an till ämnet, exempelvis under Forskning eller Produkter & Tjänster.

På det sättet vill vi underlätta för användare att hitta det man söker, fortsätter Henrik Perfect.

Temasidan "Klimat i förändring"

På webbplatsen finns särskilda ingångar som samlar information inom ett tema. På den nya temasidan "Klimat i förändring" finner besökaren de senaste nyheterna inom området och länkar till all klimatrelaterad information på webbplatsen.

Det finns även en temasida inom havsmiljö.

Tema - Havsmiljö

Användbarhet

Ny design och funktionalitet har införts för att öka användbarheten av såväl tjänster som annan information. Bland annat kan användare prenumerera på nyheter via RSS och nya sökfunktioner har införts.

RSS-flöden på smhi.se