Nya scenarier visar på risken för halka

När temperaturen skiftar kring nollgradersstrecket ökar risken för halka på vägarna. I framtiden kan denna typ av temperaturväxling bli vanligare vintertid i norra Sverige. SMHIs nya klimatscenarier visar hur de så kallade nollgenomgångarna förändras i olika delar av landet. Här presenteras också en rad andra index som årets sista vårfrostdatum och vegetationsperiodens start.

För att ange hur ofta det är dagar med tillfrysning eller upptining används måttet ”nollgenomgångar”. Ju fler dagar med nollgenomgångar, desto fler dagar med risk för halka på vägarna.

Nya klimatscenarier som presenteras på smhi.se visar förändringen för nollgenomgångar i framtiden. Antal dagar med nollgenomgångar i mellersta och norra landet kommer att öka markant vintertid, medan de minskar längst i söder. Totalt sett över hela året minskar nollgenomgångarna generellt.

Nollgenomgångar har också stor betydelse för vägnät och broar och temperaturväxlingen påverkar även växtlighet, framförallt på våren.

Nya index visar klimatförändring

Nollgenomgångar
Ett exempel på nya klimatscenarier visar förändring av antal dagar med nollgenomgångar under vintern. Förstora Bild

Webbtjänsten ”Framtidens klimat”, som lanserades i höstas, har utökats med en rad nya index som visar förändringen för olika delar av landet och under olika årstider. Några exempel, förutom nollgenomgångar, är årets sista vårfrostdatum och vegetationsperiodens start som sannolikt inträffar allt tidigare på våren i framtiden.

Webbtjänsten är öppen för alla och innehåller framtidsscenarier i form av kartor, diagram och nedladdningsbara data. Här finns dessutom klimatets faktiska utveckling sedan 1960-talet. Sidorna innehåller förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram.

- Indexen kan användas inom till exempel samhällsplanering och jord- och skogsbruk för att planera och anpassa olika verksamheter till de förändringar vi ser. Scenariesidorna är utformade för att användas av beslutsfattare, forskare och intresserad allmänhet, säger Lena Lindström, marknadsansvarig för klimattjänster inom SMHI.

SMHIs senaste klimatberäkningar

Sidorna med klimatscenarier är interaktiva. Här går det att välja geografiskt område, till exempel Europa eller de svenska länen, årstid och klimatindex. Besökare kan också jämföra klimatutvecklingen beroende på olika antaganden om hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden.

Klimatscenarierna bygger på SMHIs senaste klimatberäkningar och har tagits fram med hjälp av en beräkningsmodell utvecklad av klimatforskare på Rossby Centre. Modellen ger möjlighet till högupplösta resultat för relativt små geografiska områden, till exempel svenska län och avrinningsområden. Rossby Centres beräkningar grundar sig på en så kallad ensemble med nio globala modeller. Att presentera resultat som baseras på fler modeller än tidigare visar bättre hur tillförlitliga beräkningarna är.

Klimatscenariesidorna är en del av den större webbtjänsten ”Framtidens klimat”. Här finns en överblick och vidarelänkar till kunskapsmaterial om klimatförändringar, klimateffekter och klimatanpassning samt till olika tjänster för nedladdning av data.