Nya ozonrekord

Nytt rekord för februari i ozontjocklek noterades för Norrköping sedan mätningarna startade 1988 och för Vindeln med start 1991. I Norrköping mättes 426 DU vilket blev en rejäl höjning av det tidigare februarirekordet 395 DU från 1999. Det är också det högsta uppmätta månadsvärdet någonsin i Norrköping.

I Vindeln blev värdet ännu högre hela 437 DU. Detta är det högsta månadsvärdet som noterats på senare år. Det är även i Vindeln högre än de högsta värdena från mars och april då ozonskiktet brukar vara som tjockast.

Vi får gå tillbaka till mätningarna från Uppsala där observationer gjordes mellan 1951 och 1966. Där var ozonskiktet aningen tjockare i februari 1957 med 439 DU och det svenska månadsrekordet med 458 DU är från Uppsala och mars 1952.

Det kan vara värt att minnas förra årets februari, då observerades det näst tunnaste ozonskiktet sedan 1988. Enskilda dygnvärden har inte varit speciellt höga under februari utan det är snarare frånvaron av lägre värden som grundat för rekorden.

Den polära virveln över Arktis försvann i år mycket snabbt i mitten av januari. Stratosfären värmdes upp plötsligt under några dygn och därmed försvann de låga temperaturerna som är en av förutsättningarna för snabba ozonnedbrytningar.

Variationerna är alltså stora vilket är typiskt för ozonskiktet. Därför går det inte utifrån årets rekordtjocka ozonskikt i februari säga att en återhämtning är på gång. Det krävs fler höga värden innan vi med säkerhet kan påvisa att ozonskiktet har börjat växa till. Däremot är vi nu i ett läge där minskningen verkar ha slutat och vi förväntar oss en ökning.

För att se mätningarna: Länken Ozondata i vänsterspalten. Därefter högerspalten.