Nya nyttor med befintlig infrastruktur - regnmätning med mobilnät

Framtidens klimatförändringar både utmanar och ställer krav på vår samhällsplanering. Extremväder, skyfall och översvämningar väntas öka. Att mäta nederbörd med hjälp av mobilnätet, med insikten om att kunskap om aktuell nederbörd kan medföra stora samhällsvinster.

Kraftiga skyfall som ger problem med översvämningar och avrinning i städer är vad vi kan vänta oss när klimatet förändras. Genom att beräkna regnmängden kan vi förbereda våra städer bättre på extremväder.

SMHI har tillsammans med Ericsson utvecklat ett system som mäter regnmängd genom att dämpningen av signalen i mikrovågslänkar mellan mobilmaster omvandlas till mängden regn som faller inom en bestämd tidsrymd. Metoden har väckt stort intresse internationellt där den möjliga marknaden för tekniken är stor, till exempel i utvecklingsländer där traditionell nederbördssmätning ofta saknas.

Stort intresse för tekniken

Metoden att mäta med microvågslänkar ger en högre upplösning i tid och rum än traditionell väderradar. Den stora mängden mikrovågsförbindelser i tätbefolkade områden kan ge möjlighet till detaljerade nederbördskartor i städerna, liksom möjlighet att mäta i områden där det saknas väderradartäckning.

Mätningarna ligger också närmare marken än väderradarmätningar, vilket minskar risken för att regn från låga moln saknas eller att det regn som mäts avdunstar och därmed inte når marken.

– Vår metod har väckt stort intresse runt om i världen och vi har många som är intresserade av att använda den i olika tillämpningar, säger Christian Rönnebring, affärsutvecklare SMHIs affärsområde New Ventures, SMHI