Nya kortfilmer om klimat och klimatanpassning

Vill du ha en överblick över klimatets utveckling, hur man hittar klimatinformation och hur man kan arbeta med klimatanpassning? Nu finns sex nya filmer där experter från SMHI förklarar.

Det finns idag ett stort utbud av information och data för hur vårt klimat förändras och vilka effekter det kan ge i framtiden. En samling med korta filmer, 5 – 10 minuter långa, ger en sammanfattande grundkurs för att hitta klimatinformation och för att arbeta vidare. Filmerna kan ses i följd eller var och en för sig.

- Vi vill ge en överblick av klimatfrågorna, både för att hjälpa den som är nybörjare men även för den som idag arbetar med frågor relaterade till klimat. Filmerna kan med fördel visas även i olika typer av undervisning, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Klimatinformation, vägledning och klimatanpassning

I tre av de nya filmerna berättar experter om klimatets utveckling hittills och vad som förväntas för framtiden. Här förklaras också hur klimatscenarier beräknas samt var man kan hitta och ladda ner data och information.

En film ger vägledning för att arbeta med klimatscenarier och tar bland annat upp så kallade klimatindex, samt vilken typ av information som lämpar sig bäst för olika geografiska områden och tidsperioder.

Två av filmerna handlar om klimatanpassning, vilket innebär att ta hänsyn till klimatförändringarna för att bygga ett robust samhälle. Faktorer som ökade temperaturer, mer nederbörd och ett stigande hav påverkar hela vårt samhälle. En film går särskilt in på vilka verktyg och hjälpmedel som finns för den som arbetar med klimatanpassning inom exempelvis kommuner, myndigheter eller företag.

I filmerna medverkar experter från SMHI: Gustav Strandberg, klimatforskare, Weine Josefsson, klimatolog, Lotta Andersson och Gunn Persson, hydrologer och klimatexperter, Elin Sjökvist, meteorolog och klimatexpert, samt Åsa Sjöström, verksamhetsledare.