Nya data möjliggör bättre analyser av klimatförändringen

Nu finns nya högupplösta klimatdata som är fria att ladda ned. Klimatdatabasen omfattar hela Europa från år 1961 och framåt. Den nya klimatdatan lämpar sig väl för forskning och utveckling av nya klimattjänster på regional nivå. Den 20 november anordnas en workshop i Toulouse för alla som vill veta mer om potentiella användningsområden.

Det är inom Copernicus, det europeiska programmet för övervakning av jorden, som SMHI fått uppdraget att ta fram högupplösta meteorologiska data för hela Europa. Projektet är en del av Copernicus Climate Change Service (Copernicus klimattjänst) som genomförs av det europeiska vädercentret ECMWF på uppdrag av EU. I samarbete med de franska och norska väderinstituten har SMHI nu tagit fram en ny tjänst för att producera klimatdata som bygger på beräkningar utifrån historiska väderobservationer, så kallade återanalyser.

Webbplats för Copernicus klimattjänst (Copernicus Climate Change Service - C3S)

– Uppdraget att ta fram europeiskt datamaterial ser jag som mycket viktigt. Många användare har efterfrågat återanalysdata med hög upplösning och kvalitet och nu finns den tillgänglig för alla, säger Semjon Schimanke, SMHI, medansvarig för tjänsten.

Högupplöst data för regionala klimattjänster

Databasen omfattar hela Europa och data kan fritt hämtas via det europeiska vädercentret ECMWF:s nedladdningstjänst. Data kan användas för att undersöka hur mycket klimatet har förändrats sedan 1961. Med den högre upplösningen ökar även möjligheten att analysera extremhändelser på regional nivå. Arbete pågår även för att tillgängliggöra databasen via Copernicus nya Climate Data Store (CDS), troligen är detta klart i början av 2019.

Information om återanalyserna och åtkomst till data - på webbplatsen för Copernicus Climate Change Service (C3S)

ECMWF:s nedladdningstjänst

De huvudsakliga användarna väntas bli forskare och företag som utvecklar klimattjänster eller på annat sätt är beroende av meteorologiska data. Ett företag som planerar en ny vindkraftpark behöver till exempel högupplöst vinddata för att hitta de bästa platserna för elproduktionen. Ett annat exempel är zoologiska institutionen på Stockholms universitet, där forskare undersöker hur klimatförändringen har påverkat 20 olika fågelarters häckningstid och reproduktion i Sverige under de senaste 36 åren.

Återskapar det europeiska vädret

Genom så kallade återanalyser baserade på historiska väderobservationer återskapar SMHI det europeiska vädret från 1961 och framåt. De historiska observationerna matas in i en modell för väderprognoser som beräknar fullständiga meteorologiska värden i både tid och rum.

Illustration återanalys - RÄTT
Illustrationen visar de steg som ingår vid skapandet av en regional återanalys. Bakgrundsvärden från en global återanalys används som ingångsvärden till en mer detaljerad regional modell. Den regionala modellen har högre upplösning (11 km), vilket gör det möjligt att inkludera fler observationer och öka kvaliteten på klimatdatabasen. Illustration Copernicus Climate Change Service (C3S)/SMHI Förstora Bild

– Även om vi har ett begränsat antal observationer får vi genom återanalysen en mer heltäckande bild av väder och klimat i Europa under perioden, säger Semjon Schimanke.

Nya data tas fram löpande en gång per månad, dock med tre månaders eftersläpning eftersom ingående observationer måste granskas och godkännas innan de kan användas. Datamaterialet har relativt hög upplösning i tid och rum med timvärden sedan 1 januari 1961 och med en horisontell upplösning på 11 km.

Workshop för potentiella användare

Regional återanalys är en relativt ny typ av produkt med många potentiella användningsområden. Därför organiserar SMHI i samarbete med Météo-France en workshop för dem som vill lära sig mer om tjänsten och hur de kan använda sig av den. Workshopen kommer att genomföras den 20 november i Toulouse, Frankrike och är öppen för alla att anmäla sig till.