Ny webbtjänst visar vad två graders global uppvärmning betyder i Sverige

Två graders global uppvärmning betyder ännu högre uppvärmning i Sverige. Det är slutsatsen av SMHIs analyser som nu finns som en visningstjänst på SMHIs webbplats.

– Med en global årsmedeltemperatur som ökat med två grader kommer årsmedeltemperaturen i Sverige att ha ökat 1,5 till 3,5 grader jämfört med förindustriell tid, säger Gustav Strandberg, klimatforskare vid SMHI.

Varmare sommar och vinter

Gustav Strandberg
Gustav Strandberg, klimatforskare, Rossby Centre, SMHI

– I en två grader varmare värld beräknas den svenska sommaren bli 1-2 grader varmare i hela landet jämfört med 1971-2000. På vintern är förändringen större, 2-5 grader. Den största skillnaden finns i de kalla vintertemperaturerna, då de kallaste dagarna beräknas bli 4-7 grader varmare, förklarar Gustav Strandberg.

Årsnederbörden ökar med 5-15 procent i hela Sverige när den globala temperaturen ökar med två grader. Nederbörden beräknas öka under alla säsonger, mest på vintern i norra Sverige, då med 10-20 procent.

Inte om, utan när

Den globala uppvärmningen är ett faktum och människans påverkan är tydlig.

– Om dagens utsläppstrend fortsätter finns det inte något som tyder på att temperaturökningen skulle stanna under två grader, utan vi skulle passera denna nivå omkring 2040. Därför är det viktigt att världens länder enas om ett bindande globalt klimatavtal vid COP21, säger Gustav Strandberg.

Kostnadsfri visningstjänst

Med den nya visningstjänsten på SMHIs webbplats kan användare studera det svenska framtida klimatet utifrån två graders global uppvärmning. Flera olika parametrar kan visas som kartor, till exempel temperatur och nederbörd. Kartorna visar förhållandena vid en global uppvärmning på två grader, jämfört med förindustriell tid.

I analyserna som klimatforskare vid Rossby Centre på SMHI gjort har nio olika klimatmodeller använts.

– Att så många klimatmodeller använts ger ett världsunikt material. Modellerna ger en tydlig bild och är samstämmiga. Ju fler modeller som visar samma sak, desto mer troligt är det att utvecklingen också kommer att se ut så, säger Gustav Strandberg.

SMHIs scenariotjänst är utvecklad tillsammans med användare på länsstyrelserna, men vänder sig till alla intresserade; beslutsfattare, planerare, forskare, studenter och allmänhet.