Ny webbplats om havets försurning

Nu lanseras den nya webbplatsen "Havets försurning" som riktar sig till allmänheten, kommuner och länsstyrelser. Webbplatsen ska sprida information om klimatproblematiken kring förbränning av fossila bränslen och vilka effekter detta har på den marina miljön.

Havet försuras. Orsaken till detta är huvudsakligen utsläpp av koldioxid från förbränning av olja, kol och gas. Under det senaste seklet har haven tagit upp ca 40 % av dessa utsläpp. Detta har fört med sig att koldioxidhalten i haven har ökat. När koldioxid löses i havsvatten så ökar kolsyrehalten (pH sänks).

Havets försurning är ett relativt nytt forskningsområde och mycket återstår att ta reda på innan det finns en tydlig bild över effekter på den marina miljön i framtiden. Den nya webbplatsen presenterar frågan om havets försurning övergripande med ett speciellt fokus på haven runt Sverige.

Ny webbplats - Havets försurning

Djur och växter påverkas av försurningen

Många marina djur och växter bildar skelett av kalk vilket blir svårare i ett surare hav. Det gäller t.ex. koraller, musslor, snäckor, kräftdjur, sjöborrar och vissa växtplankton. Även andra djur och växter påverkas av försurningen vilket ger effekter på hela den marina födoväven.

- Det är sannolikt att havsförsurningen kommer att påverka många marina organismer och orsaka djupgående förändringar i de marina ekosystemen, berättar Bengt Karlson, marinbiolog på SMHI.

Informationen har sammanställt inom forskningsprojektet HAVETS FÖRSURNING och är ett samarbete mellan fyra myndigheter: Göteborgs universitet, Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och SMHI.

Högfrekventa mätningar i Östersjön och Kattegatt

Transpaper
På lastfartyget TransPaper har SMHI monterat ett så kallat FerryBox-system för mätning av oceanografiska parameterar och för vattenprovtagning. I systemet ingår bl.a. mätinstrument för pH och koldioxid. Foto TransAtlantic

Mätningar av pH och koldioxid sker med hög frekvens tack vare att SMHI kan utnyttja fartyget TransPaper som trafikerar Östersjön och Västerhavet med tät tidtabell. Detta sker i samarbete med Transatlantic AB. Mätsystemen för pH och koldioxid är en del av det så kallade FerryBox-systemet som har monterats på lastfartyget. Dessutom sker mätningar av pH och alkalinitet under SMHIs regelbundna expeditioner som en del av den nationella miljöövervakningen.

pH Transpaper karta
pH mätt med FerryBox-systemet på fartyget TransPaper i oktober 2011.

SMHI presenterar realtidsdata för fartyg som automatiskt rapporterar vatten- och väderdata i Östersjön och Västerhavet. Data kommer från lastfartyget TransPaper, färjorna Finnmaid, Silja Serenade och Baltic Princess samt isbrytarna Atle, Frej och Oden.

Realtidsdata från fartyg i Östersjön

Kontaktperson på SMHI

Bengt Karlson, tel. 031-7518958
bengt.karlson@smhi.se