Ny version av S-HYPE i Vattenwebb

Resultat från den hydrologiska modellen S-HYPE 2012 är nu tillgängliga från SMHI Vattenwebb. Den nya versionen har en ny rumslig indelning och har förbättrats i flera viktiga avseenden.