Ny version av Kustzonsmodellen i Vattenwebb

Resultat från en ny version av Kustzonsmodellen är nu tillgängliga från SMHI Vattenwebb. Den nya versionen, Kustzonsmodellen 2012, har en ny rumslig indelning och har förbättrats i flera viktiga avseenden. Bland annat finns nu även beräkningar av transportbudget och totalbudget för varje havsområde.