Ny varningssida 1 december

SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner. På smhi.se presenteras nu varningarna i en ny varningssida. 

– Med den nya varningssidan får användarna enkelt en samlad bild av varningsläget eftersom alla varningstyper visas i en och samma karta, säger Fredrik Linde, prognoschef på SMHI.

Tydligare information om risk för besvärliga lägen

I den nya varningssidans karta finns även information om ”risk” . En risk är ingen varning. Risk används när det kan bli ett besvärligt väderläge men då det finns större osäkerheter i väderutvecklingen.

– Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska omfattning. Genom att använda begreppet risk kan vi i god tid tydligare förvarna om att det kan bli en kritisk situation även om sannolikheten är låg. Information om risk har tidigare funnits i prognostexter, och i särskilda meddelanden till samhällsaktörer. Nu blir informationen visuell och tydlig för alla användare  i varningskartan, säger Fredrik Linde.

Interaktiv varningskarta

Varningskartan över Sverige på smhi.se är indelad i särskilda varningsdistrikt. Kartan visar den allvarligaste varningen för respektive distrikt. Klickar man på ett distrikt visas samtliga varningar med tydliga symboler.

Varningstjänst med utfälld legend
Förstora Bild

– För varje distrikt finns en beskrivning av varningen, en definition för vad varningen innebär, samt tid för när varningen utfärdades, berättar Fredrik.

Förutom att zooma och klicka i kartan kan användaren också använda en sök-funktion för distriktsnamn. På land har distrikten namn som relaterar till län, till sjöss är det namn på havsområden.

Om man bara är intresserad av en enstaka varningskategori, till exempel vind, finns även möjlighet att filtrera fram en sådan översikt.

Varningar för flöden och vattenstånd i stora sjöar

Hydrologisk varningar visas i en särskild karta.
Hydrologisk varningar visas i en särskild, mer detaljerad karta. Förstora Bild

Hydrologisk varningar visas i en särskild, mer detaljerad karta. Hydrologiska varningar utfärdas för hela eller delar av vattendrag. För att tydligare visa utbredningen av det drabbade området markeras det i en detaljerad karta i anslutning till den aktuella varningstexten.

– Även om ett helt län är markerat i den översiktliga varningskartan över Sverige är det viktigt att man klickar sig fram till den enskilda varningen. Där beskriver vi med text och kartbild mer detaljerat vilket område den hydrologiska varningen gäller, säger Fredrik Linde.