Ny vågboj ska göra arbetslivet säkrare

SMHI och Sjöfartverket har tillsammans sjösatt en ny vågboj vid Brofjordens angöring, strax norr om Lysekil på Västkusten. Längre in i fjorden finns ett stort raffinaderi och en mängd lastbåtar med lotsbehov trafikerar farleden.  

Vågboj sjösätts 8 februari
Bojen sjösattes tidigare i februari av personalen på Sjöfartverkets fartyg Scandica tillsammans med SMHI-personal.

– Bojen levererar våghöjden i nära realtid varje halvtimme vilket gör arbetsmiljön för lotsarna och annan sjögående personal i området mycket säkrare, säger Anna Willstrand Wranne från SMHIs teknikgrupp inom havsmiljö i Göteborg.

Men informationen som den nya vågbojen ger kan även vara av stort intresse för allmänheten och andra aktörer. Förutom våghöjd, vågperiod och vågriktning mäter bojarna även yttemperatur.

Informationen från vågbojarna används bland annat till SMHIs is- och varningstjänst och ger även realtidsinformation till allmänheten via smhi.se.

Ett samarbete mellan SMHI och Sjöfartsverket

– Det var under hösten förra året som Sjöfartsverket och SMHI började jobba fram ett förslag på position för en ny vågboj. Sjöfartsverket köpte sedan in bojen och SMHIs teknikgrupp i Göteborg kommer att sköta service och underhåll, säger Anna Willstrand Wranne.

SMHI driver sedan tidigare tre vågbojar runt Sveriges kust; vid Knolls grund, Finngrundet och Väderöarna.

Nya uppdateringar varje timma

Våg- och temperaturdata från bojen kommer in varje timme till och varje halvtimme till Viva på Sjöfartverkets hemsida.