Ny vädertjänst varnar evenemang för extremväder

Nu lanseras SMHI Evenemangsväder i en ny paketering med larmtjänst. Tjänsten specialanpassas efter kundens önskemål och behov för att tidigt kunna varna för väderlägen som kan vara känsliga för olika typer av evenemang.

Dygnet runt har våra meteorologer koll på vädersituationen i Sverige. De analyserar risker för extremväder, såsom blixtnedslag, kraftig vind och nederbörd etc. Med den detaljerade kunskapen om väderläget kan SMHI ge värdefull information till evenemangsarrangören.

– Det är givetvis många faktorer som påverkar ett evenemang, och hur det upplevs av besökarna. Musikfestivaler är beroende av sina artister, men arrangörer behöver ibland också ta hänsyn till och förbereda sig utifrån vädret. Det kan handla om att flytta in arrangemang under tak om det är risk för regn, avbryta på grund av åskrisk eller liknande, säger Kjell Lund, Produktchef, SMHI Affärsverksamhet.
 

Evenemangsväder

SMHI har lång erfarenhet av att arbeta med prognoser för olika typer av evenemang och kan hjälpa kunder att vara redo vid svåra vädersituationer.

Under sommaren 2016 användes tjänsten av flera evenemangsarrangörer i Sverige, där man bland annat haft problem med blixtnedslag under tidigare år. Med SMHI evenemangsväder kunde arrangörerna, med hjälp av SMHIs bedömning av risken för exempelvis blixtnedslag, vara förberedd på extremväder.