Ny väderstation i Stockholms skärgård

I höst sätter SMHI upp en ny väderstation på Skarpö i Stockholms skärgård. Stationen ska mäta vindhastighet, vindriktning, lufttemperatur och luftfuktighet.

Sedan i våras, då väderstationen i Stavsnäs lades ned, har SMHI letat lämplig plats för en ny station.

-Jag har fått ett antal förslag från privatpersoner i Stockholms skärgård, men det är en utmaning att hitta rätt plats. SMHIs väderstationer ska vara representativa för ett område på 30 gånger 30 kilometer, berättar Göran Pettersson, administrativt ansvarig för SMHIs stationsnätverk.

På Skarpö i Värmdö kommun kommer väderstationens instrument att fungera bra.

-Det finns inga träd i den närmaste omgivningen, som skulle kunna störa mätningarna, och när vi behöver göra underhållsarbete är det lätt att ta sig dit med bil, berättar Göran.

Den nya väderstationen beräknas vara i drift i månadsskiftet oktober-november.

SMHI har totalt 138 automatiska väderstationer i Sverige, dessutom används observationer från stationer som civila flygplatser, Försvarsmakten och Trafikverket har.