Ny vädersatellit ska ge mer och bättre data

Den 17 september skickades en ny vädersatellit upp. Satelliten kommer att säkerställa leverans av viktiga data som används i den dagliga prognosverksamheten, samt leverera ny data som inte finns idag.

Vädersatelliter ger viktiga underlag för att kunna ta fram väderprognoser. Den 17 september skickas en ny europeisk vädersatellit upp, Metop-B.

– Den nya satelliten ska i första hand säkerställa att vi har tillgång till viktiga underlag av betydelse för kvaliteten i väderprognoserna om nuvarande vädersatellit, Metop-A, skulle gå förlorad, säger Adam Dybbroe, forskare inom atmosfärisk fjärranalys på SMHI.

– Dessutom kommer vi att få viktiga data som vi inte har idag, såsom realtidsdata över Skandinavien på förmiddagar samt mer data kring havsvindar och havsis.

Mer data framöver

– Den nya satelliten kommer att ha en antenn som levererar data i realtid, något som inte fungerat i nuvarande Metop-A. Det innebär en klar förbättring för våra meteorologer för att fånga bilden av väderutvecklingen i närtid, säger Anna Eronn, systemförvaltare för SMHIs satellitprodukter.

Ombord på Metop-satelliterna finns även ett instrument som ger viktig information om vindar över havet.

– Med ytterligare en satellit får vi en bättre global täckning gällande havsvindar och havsis. Det kan bidra till en bättre förståelse av processerna över havet och Arktis, säger Adam Dybbroe.

Satellitibild_Metop-B
Antennen som levererar data i realtid är trasigt på Metop-A och kan inte användas när satelliten rör sig över polerna. Effekten blir satellitbilder som helt eller delvis saknar data. Med Metop-B får meteorologerna bättre realtidsunderlag. Förstora Bild

Internationellt satellitprogram

Radomen SMHI Norrköping
Metop-satelliterna har ett instrument som skickar data direkt till marken, som tas emot av en mottagningsstation på SMHI. Förstora Bild

Metop-B ingår i det som kallas EPS-programmet (EUMETSAT Polar System). EPS-programmet består av tre satelliter och hela programmet är tänkt att ge användbara data i 14 år, när ett nytt program ska ta vid. Satelliterna heter Metop-A, Metop-B, och Metop-C, och bär på likadana instrument. Varje Metop-satellit beräknas leva i ca 5 år, och det krävs en överlapp på 6 månader mellan varje satellit.

Med EPS har samarbetet mellan USA och Europa fördjupats. EPS är det Europeiska benet i IJPS (Initial Joint Polar-Orbiting Operational Satellite system), där NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) utgör det andra benet.