Ny tjänst meddelar om risk för vattenbrist

Nu finns tjänsten ”Risk för vattenbrist” på smhi.se. Tjänsten har SMHI tagit fram i samarbete med SGU. Den ska underlätta för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist.

Sedan hösten 2015 har stora delar av södra och mellersta Sverige fått mindre nederbörd än normalt, ett underskott som medfört låga grundvattennivåer och låga flöden i sjöar och vattendrag. I samband med låga grund- och ytvattennivåer är det viktigt för allmänheten att hålla sig uppdaterad och - om situationen kräver - medverka till att spara vatten. Genom att sprida information om vattensituationen kan olika samhällsaktörer bidra till en ökad beredskap inför en eventuell vattenbrist.

Roxen är en av sjöarna som har låg vattennivå just nu.
Roxen är en av sjöarna som har låg vattennivå just nu.

Ny tjänst i samarbete med SGU

Som ett stöd till länsstyrelser och kommuner har SMHI i ett samarbete med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) utökat den ordinarie varningsverksamheten med tjänsten ”Risk för vattenbrist”. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag).

- Tjänsten är ett stöd till länsstyrelser och kommuner och presenterar både en nulägesbild och en bedömning av den fortsatta utvecklingen av vattensituationen de närmaste månaderna, berättar Lena Eriksson Bram, hydrolog och ansvarig för hydrologiska tjänster på SMHI.

- Tack vare samarbetet med SGU kan vi presentera aktuell information om både grund- och ytvatten samtidigt. På så sätt kan vi också visa att grund- och ytvattensituationen hänger ihop med nederbörd och avdunstning i den allmänna vattenbalansen, fortsätter hon.

- Lägesbeskrivningen av grundvattennivåerna är ett viktigt stöd för bedömningen av risk för vattenbrist. Samarbetet med SMHI bidrar till förståelsen för att grundvattnet är en del av vattnets kretslopp, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU.

Riskbedömningen för ytvatten kommer att uppdateras en gång i veckan. Grundvattennivåer reagerar långsammare och uppdateras därför en gång i månaden. Den första riskbedömningen publiceras på smhi.se den 19 juni.

Riskbedömningarna som tas fram gäller för större områden, det vill säga inte enskilda brunnar eller mindre sjöar. Syftet är främst att ge underlag till kommuner och länsstyrelser. Tjänsten ger också allmänheten en översiktlig bild av läget.

- Enskilda invånare behöver kontakta sin kommun eller lokala vattendistributör för att få specifik information om sin egen vattenförsörjning, säger Lena Eriksson Bram.

Richard Wylde, hydrolog på SMHI, berättar om hur den nya tjänsten Risk för vattenbrist fungerar.

Information om risk per varningsdistrikt

Tjänsten ”Risk för vattenbrist” presenterar en nulägesbild och framtida risk för vattenbrist per varningsdistrikt. För varningsdistrikt där det råder risk för vattenbrist finns en förtydligande beskrivning. Tjänsten innehåller även detaljerade kartor som visar hur regnmängder och grundvatten avviker från det normala.

- En risk kan utfärdas för grundvatten eller ytvatten eller för både och, säger SaraSofia Asp, chef för SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst, och tillägger:

- När det gäller ytvatten fokuserar vi på stora och medelstora områden. Men vi kan även utfärda risk för vattenbrist i mindre vattendrag eller sjöar som är extra känsliga.