Ny tjänst ger samlad bild av vattentillgången i Sverige

Med SMHIs nya tjänst får du en uppdaterad helhetsbild av Sveriges vattenbalans. Tjänsten ger svar på frågor som hur mycket har det regnat senaste tiden? Hur mycket vatten har avdunstat? Har det varit torrare eller blötare än normalt? Hur mycket vatten har fyllt på mark- eller grundvattenmagasinen, respektive sjöar och vattendrag den senaste tiden?

 Niclas Hjerdt
Niclas Hjerdt

– Vi vill att den nya tjänsten ska höja kunskapen om landets vattenresurser och ge goda förutsättningar för en hållbar vattenanvändning, säger Niclas Hjerdt, hydrolog på SMHI.

Vattenbalansen har fått sitt namn av att det alltid finns en balans mellan inkommande, utgående och lagring av vatten i ett område. Vattenbalansen beskriver hur stor mängd vatten som kommer till, försvinner, och lagras i ett visst lokalt område under en tidsperiod. De olika delarna i vattenbalansen är nederbörd, avdunstning och växtupptag (transpiration), in- och utgående vattenflöden samt lagring av vatten i snö, mark- och grundvatten och ytvatten.

Behov av uppdaterad information om vattentillgång

– De senaste två åren har vattenbrist varit ett problem på några håll i landet. På SMHI har vi tydligt märkt ett ökat behov av uppdaterad information om vattentillgången. Det är framförallt länsstyrelser som behöver information, men även allmänhet, säger Niclas Hjerdt.

– Vi har därför samlat information om vattenbalansen i en tjänst för att bättre kunna ge en helhetsbild av vattentillgången. Målet är att tjänsten ska kunna svara på relativt avancerade frågeställningar på ett överblickbart och enkelt sätt, fortsätter Niclas.

Arbetet med att utveckla tjänsten har finansierats av vattenförvaltningen genom bidrag från Havs- och vattenmyndigheten.

Så används tjänsten

Informationen om vattenbalansen uppdateras dagligen och presenterar vattenbalansen för de senaste tre månaderna. I tjänsten visas vattenbalansens olika delar för ett lokalt område. Du väljer själv område genom att klicka i kartan. Du får också en helhetsbild över Sverige i kartan som visar hur olika delar av vattenbalansen förhåller sig till normalvärden för den aktuella tidsperioden. Du väljer själv vilken del av vattenbalansen du vill se i kartan genom att klicka på någon av de sex rutorna med vattenbalansens olika delar. Från start visas nederbördens avvikelse från normalvärden, summerat över de senaste tre månaderna.

Skärmklipp - Vattenbalans
Figurtext: Det finns två sätt att styra presentationen av vattenbalansen: (1) Klicka på en ruta för att se denna del av vattenbalansen i kartan, och (2) klicka på område i kartan för att se lokal vattenbalans i rutorna. I kartan visas ett färgskikt som motsvarar avvikelser från normalvärden enligt färgkoden i kartans underkant. Förstora Bild

Tillförlitlighet

Vattenbalansen har beräknats för cirka 37 000 områden med den hydrologiska modellen S-HYPE och resultatens tillförlitlighet varierar av olika anledningar. De mätningar som ligger till grund för beräkningarna är glest och ojämnt spridda i landet, vilket gör att lokala avvikelser kan förekomma. Vattenbalansen i många områden påverkas dessutom av mänskliga aktiviteter, till exempel vattenregleringar och vattenuttag, som hanteras på ett förenklat sätt i beräkningarna.

Nästa steg

I dagsläget presenteras vattenbalansen för de senaste tre månaderna men så småningom kommer man själv att kunna välja tidsperiod i karttjänsten.

Paus för SMHI-tjänsten Risk för vattenbrist

Tjänsten som funnits på smhi.se tar nu paus för att utvärderas. Med höstens regn fylls också vattenmagasinen på och behovet av information om låga vattenflöden är inte längre lika stort som det var under sommaren.

Tjänsten ”Risk för vattenbrist” har visat var det finns risk för vattenbrist på grund av låga nivåer i grundvattenmagasin och låga vattenflöden i sjöar och vattendrag. Tjänsten kommer att finnas kvar på smhi.se men uppdateras nu inte kontinuerligt som under sommaren.

SMHI kommer att utvärdera tjänsten, för att se om den svarat upp mot de behov som fanns. Vill du lämna synpunkter? Mejla gärna till hydprog@smhi.se!