Ny tjänst för skogsindustrin med prognoser för brandrisk på natten

Det extremt torra vädret påverkar skogsindustrin kraftigt. På flera håll i landet har avverkningen stoppats på grund av brandrisken. SMHI har tagit fram en tjänst för skogsindustrin där brandrisken på natten prognostiseras, för att underlätta avverkningsarbetet.

Det varma och torra vädret påverkar flera olika industrier. På flera håll i landet har avverkningen inom skogsindustrin stoppats på grund av den rådande brandrisken. När skogsmaskinerna kör i terrängen kan gnistor bildas och konsekvenserna bli förödande. Flera entreprenörer har nu valt att avverka under nattetid då luftfuktigheten är högre och brandrisken kan vara lägre.

SMHI har tagit fram tjänsten Brandrisk nattprognoser, där brandrisken på natten prognostiseras för att underlätta att fortsätta avverkningsarbetet i skogen trots torkan.

Prognoser för brandrisk nattetid underlättar avverkningsarbetet

Risken för skogsbränder är extremt stor i flera delar av landet. Det påverkar skogsindustrin då avverkning kan sprida gnistor som kan sätta skogen i brand.

Från den 10 juli erbjuder SMHI en ny tjänst för att stötta avverkning nattetid.

– Fram tills idag har SMHI på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, producerat brandriskprognoser för mitt på dagen. Efter dialog med flera av landets stora skogsbolag och branchorganisationen Skogsindustrin har SMHI nu utvecklat en tjänst som prognostiserar brandrisk för kväll (20.00) och tidig morgon (02.00), säger Alexandra Birger-Röör, affärsområdeschef Skog, SMHI.

Det har varit stort intresse för tjänsten sedan den lanserades. Sju skogsbolag har anslutit sig till tjänsten som hjälper till att planera arbete i skogen nattetid, då riskerna för brandrisk kan vara lägre än dagtid. Rätt typ av underlag ger skogsbolagen möjlighet att trots de höga riskerna generellt kunna fortsätta med avverkning inom vissa områden under andra tider.

I tjänsten visas kartunderlag och datavärden för det som kallas FWI- spridningsrisk. Användaren får även prognoser för temperatur, relativ fuktighet, nederbörd etc. för samma tid för att kunna göra en expertbedömning. De nya kartorna kommer användas som komplement till de prognoser SMHI bygger öppna brandriskkartor på och de mer avancerade underlag SMHI gör för MSB dagtid.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta Alexandra Birger-Röör, affärsområdeschef Skog.