Ny satellit viktig för analyser av havsisen

I natt sköts en ny satellit inom det europeiska Copernicus-programmet, Sentinel-1A, upp från Franska Guyana. Sentinel-1A är den första i en serie Sentinel-satelliter och ombord finns ett radarinstrument, Syntetic Aperture Radar (SAR), med vilket man bland annat kan få information om hur jordytans struktur ser ut.

SAR-bild över Bottenviken den 31 mars
SAR-bild över Bottenviken den 31 mars Förstora Bild

– Det är ont om SAR-instrument som är användbara för oss och den nya satelliten Sentinel-1 är ett efterlängtat komplement, säger Anna Geidne som är satellitmeteorolog och arbetar på istjänsten.
Satellitdata är en viktig och kostnadseffektiv informationskälla för att övervaka stora områden med havsis, och SAR-instrumentet har hög upplösning och bra täckning. Dessutom är det oberoende av molnighet.


Viktigt underlag för Istjänsten

SAR-data görs om till en bild, som sedan används som underlag för iskartor och isprognoser. Dessa i sin tur används av sjöfarten, bland annat av Sjöfartsverket för planeringen av isbrytarverksamheten, men även av Försvarsmakten och sjöfarten mer generellt.

– SMHIs information om isen används även i olika utredningar, för till exempel byggen av broar och vindkraft. Den blir också underlag i meteorologiska och oceanografiska datormodeller, berättar meteorolog Anna Geidne.

Sentinel-1 kommer också att få betydelse för klimatologiska studier, inte minst av Arktis, Antarktis och Grönlandsisen. I framtiden kommer även sjöfarten och exploateringen i arktiska områden att öka, vilket naturligtvis ställer stora krav på kunskap och övervakning av havsisen där, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv.


Gemensamma verktyg och kunskap

För Sverige och alla andra länder som ligger nära polerna, är alla polära satelliter väldigt viktiga. Tack vare Copernicusprogrammet får man gemensamma verktyg och ett kunskapsutbyte i Europa. Det finns många andra internationella samarbeten kring satellitdata, dels kring forskningssatelliter, dels kring vädersatelliter. I Copernicusprogrammet fångas alla aspekter.

Även kommande Sentinel-satelliter är viktiga för SMHI.

– Instrumenten på framför allt Sentinel-3, men även på Sentinel-2, kommer att ge viktig information för att kunna övervaka land, havet och atmosfären. Data från satelliterna kommer att användas i klimatforskningen, men också för mer direkta applikationer som övervakning av algblomning, temperaturen i haven och för att övervaka moln, berättar Anna Geidne.

Mätinstrumenten på Sentinel-4 och Sentinel-5 ger information om atmosfärens sammansättning . Det är viktigt för att studera utsläpp och naturkatastrofer som askmoln från vulkanutbrott, men också för klimatstudier.

Data från Sentinel-1 är öppen data, den kommer att kunna användas av såväl offentliga organisationer som näringsliv. Det öppnar för nya affärsmöjligheter.