Ny satellit ska övervaka haven

Söndagen den 17 januari skickas Jason-3 upp i rymden. Satelliten ska övervaka haven och bidra med viktiga pusselbitar till både den långsiktiga klimatövervakningen och prognoserna för vädret och oceanografin.

 – Den nuvarande satelliten Jason-2 har observerat havsvattenståndet och gett viktiga data till klimatövervakningen och till de längre väderprognoserna, inte minst säsongsprognoserna. Nu ska nya Jason-3 bidra till den långa tidserien av havsnivåmätningar, som inleddes redan 1992, säger Stefan Nilsson, ansvarig för internationella relationer på SMHI.

Havsnivån höjs 3 mm/år

Satellitmätningar har gjort det möjligt att med större noggrannhet uppskatta de globala havsnivåerna. Mätningarna visar att havsnivåerna nu ökar med cirka 3 millimeter per år, vilket är snabbare än någon gång tidigare sedan havsnivåerna började stiga under andra hälften av 1800-talet.

– Dessa accelererande havsnivåökningar stämmer överens med de globala klimatmodeller som används för att beskriva framtidens klimat, fortsätter Stefan.

visualisering av satelliten Jason-3 i rymden
Visualisering av satelliten Jason-3 i rymden. Illustration EUMETSAT

Satellitövervakningen ger även kunskap om havens energiinnehåll och havens påverkan på atmosfären. Information om havsytans variationer är också viktig inom oceanografin för att beräkna havscirkulationen, strömmar och vågor.

Samarbete mellan Europa och USA

Satsningen på Jason-3 är ett resultat av ett tätt samarbeta mellan EUMETSAT, där SMHI representerar Sverige, den franska rymdorganisationen CNES, samt amerikanska NOAA och NASA. EU bidrar också med medel till den operationella driften genom jordobservationsprogrammet Copernicus.