Ny satellit kommer ge viktig information om luftmiljö

Den 13 oktober skickas en ny europeisk satellit upp i rymden. Satelliten heter Sentinel-5 Precursor och är den första satelliten inom Copernicusprogrammet som ska samla data om atmosfären. Satelliten har ett toppmodernt instrument som kan kartlägga gaser och partiklar som påverkar luften vi andas och vårt klimat. Uppskjutningen kan följas på webbplatsen för European Space Agency (ESA) från kl 11 den 13 oktober.

Sentinel-5P
Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P) är en viktig satellit för SMHIs arbete med luftmiljö. Illustration ESA/ATG medialab

För att kunna övervaka klimatet och arbeta med klimatfrågan behöver stora mängder observationer samlas in. En sätt är att använda olika satelliter för detta ändamål. Eftersom det är dyrt att utveckla och driva satellitprogram samarbetar Europas länder i Copernicusprogrammet som drivs av Europeiska kommissionen.

Sentinel-5P görs redo för uppskjutning
Satelliten skickas upp från Plesetsk i norra Ryssland, den 13 oktober. Planerad tid för uppskjutning är kl 11:27 svensk tid. Foto ESA–Stephane Corvaja, 2017

Satelliten skickas upp från Plesetsk i norra Ryssland, den 13 oktober. Planerad tid för uppskjutning är kl 09:27 GMT, kl 11:27 svensk tid.

Instrumentet som finns på Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P) registrerar kvävedioxid, ozon, formaldehyd, svaveldioxid, metan, kolmonoxid och aerosoler. Satelliten cirkulerar på en höjd av 2600 kilometer runt jorden, och kartlägger hela planeten två gånger per dag.

Viktig satellit för SMHI

Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P) är viktig för SMHIs arbete med luftmiljö. Data från satelliten blir indata till de beräkningsmodeller som används inom CAMS - Copernicus Atmosphere Monitoring Service. CAMS är ett stöd för entreprenörer inom luftkvalitet, beslutsfattare och myndigheter i Europa.

– De ämnen som detekteras mäts redan av flera olika satelliter, men med Sentinel-5P erbjuds bättre upplösning och med förbättrad teknik, säger Lennart Robertson, forskare inom luftmiljö, SMHI.

– De ämnen som mäts av satelliten har stor betydelse för vilken luftkvalitet vi får på markytan. Med mer observationer kan prognoser och varningar för dålig luftkvalitet bli bättre. Det är också viktigt för beslutsfattare i samhället att få bättre information om hur luftkvaliteten har varit för att kunna planera åtgärder för att förbättra luftmiljön, förklarar Erik Engström, luftmiljöexpert, SMHI.

Vulkanaska och UV-strålning

Sentinel-5P är viktig för SMHIs engagemang inom EUNADICS-AV (European Natural Airborne Disaster Information and Coordination System for Aviation) som syftar till stöd för luftfarten med avseende på bland annat vulkanaska.

Med hjälp av satelliten kommer man även att kunna varna för höga nivåer av UV-strålning. Data från Sentinel-5P kommer dessutom att hjälpa forskare att öka kunskapen om processer i atmosfären som påverkar klimaten, och kunskapen om hål i ozonskiktet.

Europeiskt samarbete

Sentinel-5P är resultatet av ett nära samarbete mellan ESA (European Space Agency), EU-kommissionen, the Netherlands Space Office, industri, data-användare och forskare. Satelliten har designats och byggts av ett konsortium med 30 företag, lett av Airbus Defence and Space i Storbritannien och Nederländerna.