Ny samordning för klimatberäkningar

SMHI är en ledande part i en internationell samordning för geografiskt högupplösta klimatberäkningar. Arbetet kommer att ge möjlighet för helt nya analyser för ett förändrat klimat och innebär ett steg inför nästa utvärdering från FNs klimatpanel IPCC.

Att åstadkomma mer geografiskt detaljerade klimatscenarier utpekades som ett viktigt område av FNs klimatpanel, IPCC, i sin senaste utvärdering.

Erfarenheterna visade att det behövs regionala scenarier för att studera effekter av ett framtida klimat. De globala beräkningar som tidigare utvärderats inom IPCC har inte tillräckligt hög upplösning för alltid kunna användas på ett bra sätt.

Fokuserar på Afrikas klimat

Nu tas ett steg inför nästa IPCC- sammanställning och fokuserar till en början på Afrikas framtida klimat. SMHI är en av de parter som ska koordinera arbetet med systematisk samordning av regionala klimatberäkningar.

Syftet är att successivt få fram resultat som ger möjlighet för helt nya analyser för ett förändrat klimat och vilka konsekvenser det kan medföra.

Deltagande parter världen över kommer att med sina respektive regionala beräkningsmodeller ta fram klimatscenarier för gemensamma områden, för att på så sätt få fram ett brett underlag för klimatutvecklingen.

Resultaten ska bli tillgängliga

- Några av utmaningarna är att sätta internationell standard för beräkningarna, att koordinera underlag för beräkningarna t ex vilka utsläppsscenarier som ska användas. Vi måste också lösa uppgiften med att göra resultaten tillgängliga, säger Colin Jones, klimatforskare SMHI.

Erfarenheter från liknande arbete finns till stor del. Klimatforskningen inom Europa har kommit förhållandevis långt med att samordna regionala klimatberäkningar, bland annat inom EU- projektet Ensembles.

Den internationella nya samordningen "Task force regional climate downscaling" sker på uppdrag av FNs klimatforskningsprogram WCRP.

World Climate Research Programme

Mer om EU-projektet Ensembles - Hur ser osäkerheten ut i framtidsscenarierna?