Ny portal för havsövervakningen

Nu lanseras en ny webbportal där data som berör havsövervakning kan laddas ner kostnadsfritt. Data som finns tillgängliga är bland annat strömmar, temperatur, salthalt, is, vind över hav och satellitdata.

Nu har data för de marina produkterna för Världshaven, Arktis och Medelhavet öppnats för alla intresserade genom en ny webbportal.

I portalen kan du ladda ner data av exempelvis strömmar, temperatur, salthalt, is, vind över hav och satellitdata. Under våren 2011 kommer även data för Östersjön, Nordsjön och Svarta Havet.

Innan du laddar ner produkterna måste du godkänna en så kallad "Service Level Agreement–SLA". Syftet är att ge information om vem som använder data och på vilket sätt. Detta för att förbättra tjänsten och produkterna över tid.

MyOcean

Webbportalen är ett resultat av EU-projektet MyOcean. Projektet berör allt från väderprognoser, isutbredning och klimatförändringar till säkerhet, vattenkvalitet och oljespill. Geografiskt täcker MyOcean oceanerna och haven runt Europa, och drygt 60 institut runt Europa deltar.

MyOcean syftar i första hand till att vara en tjänst för slutanvändare som man kan delas in i fyra grupper:

  • Säkerhet (arbete i marin miljö, bekämpning av oljeutsläpp, fartygsvägledning, militärt försvar, sjöräddning etc.)
  • Marin miljö (vattenkvalitet, föroreningar, erosion, havsbaserad vindkraft, kustnära konstruktionsarbete etc.)
  • Marina resurser (fiskförvaltning, samarbete med internationella organisationer, etc.)
  • Klimat och säsongprognoser (klimatövervakning, säsongprognoser, etc)

Kostnadsfria bastjänster kommer att tas fram som är tillgängliga för alla medlemsländer, europeiska miljömyndigheter och internationella organisationer. Modell- och datasamarbetet kommer att förbättra de oceanografiska prognoserna för alla institut.

SMHI deltar i första hand i arbeten med prognossystem för Östersjön och Nordsjön samt datainsamling av in situ data (data på plats).

Granskningen av MyOceans produktsystem av den nya tjänsten godkändes av en enig kommitté bestående av delegater från Eumetsat, EC, DW, ESA och GMES Byrån. I och med detta lanseras nu den nya webbportalen.

SMHIs kontaktperson för MyOcean-projektet

Bertil Håkansson, tel 031-751 89 60