Ny nationell datatjänst till SMHI

Totalt satsar Vetenskapsrådet och SMHI tillsammans över fem miljoner kronor årligen under fem år för att förbättra tillgången till data för klimat- och miljöforskare. En nationell tjänst för att organisera och förbättra tillgängligheten till data ska byggas.

- Att Vetenskapsrådet tar ett samlat grepp om klimat- och miljödata på det här sättet är ett led i arbetet med att stärka den svenska forskningens infrastruktur. Vårt mål är att öka tillgängligheten på data för forskarna, menar Lars Börjesson, huvudsekreterare vid kommittén för forskningens infrastrukturer, KFI

En överenskommelse har tecknats med SMHI om att bygga en nationell datatjänst. Beslutet om att inrätta den nya datatjänsten innebär att Vetenskapsrådet finansierar Svensk nationell datatjänst för klimat- och miljödata, SND-KM, med 4,5 miljoner kronor per år under fem år. SMHI kommer under samma tidsperiod att satsa 1,7 miljoner kronor per år.

- För SMHI och svensk klimat- och miljöforskning innebär SND-KM en möjlighet att öka användningen och nyttan av insamlade forskningsdata. Vi kan också börja bygga upp kontakterna med liknande initiativ internationellt, säger Joakim Langner, forskningschef vid SMHI.

Satsningen på klimat- och miljödata är ett resultat av den utredning som Lars Eklundh från Lunds universitet genomförde på uppdrag av Vetenskapsrådet under 2007 som visade att forskarna önskade bättre tillgång till myndigheternas data. Utredningen pekade också på ett stort behov av att underlätta och säkra tillgången till data som tagits fram av forskare inom olika forskningsprojekt.

SMHI ska driva och utveckla SND-KM som en brett inriktad nationell verksamhet. SMHI har sedan tidigare betydande erfarenhet av hantering av egna och även andras data.

- Den internationella panelen var helt överens om att SMHI har de bästa förutsättningarna för att sköta datatjänsten, berättar Magnus Friberg, forskningssekreterare vid Vetenskapsrådet, som ansvarat för utlysningen av värdskapet för det nya Svensk nationell datatjänst för klimat- och miljödata. SMHI har en omfattande egen forskningsverksamhet och ett väl utbyggt samarbete med svenska universitet.