Ny mätteknik utvecklar havsövervakningen

Nu utökas observationsnätet ute till havs. Nya bojar i Västerhavet bidrar till realtidsövervakningen av havsmiljön, och två sk "profilerande flöten" testas i Östersjön. Båda systemen sänder mätresultaten via satellit till SMHI. Tre nya mobila mätare ska också förbättra informationen om havsvattenståndet, som är speciellt viktigt vid oväder.

SMHI bevakar havsmiljön, vattenstånd och vädret vid Sveriges kuster och ute till havs. Detta görs med hjälp av bland annat bojar, vattenståndsstationer, satelliter, automatisk utrustning ombord på fartyg och manuella provtagningar. Nu genomförs tre satsningar som ska utveckla observationsnätet ytterligare.

Bojar skickar data via satellit

Nya bojar kommer att bidra med viktig information om tillståndet i Västerhavet. Bojarna har sensorer som mäter bland annat vattentemperatur, salthalt, syre, klorofyll och ström.

– De kommer att förankras på utvalda platser i Västerhavets kustområden under 2012. De sänder sedan data via satellit i realtid till SMHI, och vi distribuerar informationen vidare även till Norge och Danmark, säger Henrik Lindh på SMHIs Observationsenhet.

Satsningen har projektnamnet Kustmätsystem 2011 och görs med medel från Naturvårdsverket och EU-projektet ”Hav möter Land”.

Profilerande flöten testas

Den andra investeringen gäller två Argo-Floats som nu testas för första gången i Sverige. Dessa sk ”profilerande flöten” svävar mellan havsbotten och ytan och mäter temperatur, salthalt och syre i hela vattenpelaren. När instrumentet når ytan överförs mätdata samt position via satellit till SMHI.

Projektet bekostas av Naturvårdsverket.

Mobila vattenståndsmätare

Den tredje satsningen har fokus på information om havsattenståndet, som är speciellt viktigt vid oväder.

– För att få mer kunskap om havsvattenståndets lokala variationer har SMHI köpt och installerat tre mobila mätsystem. Observationerna från systemen jämförs med värden från närliggande vattenståndsstationer och med modellresultat, och blir viktiga indata för den oceanografiska varningstjänsten och dess utvecklingsarbete, fortsätter Henrik Lindh.

De mobila mätsystemen är nu utplacerade på kusten utanför Uddevalla, Ängelholm och Åhus. Efter utvärdering ska mätsystemen omlokaliseras till andra intressanta platser.

Mätningarna görs i samarbete med berörda kommuner och hamnar.

EU-projektet "Hav möter Land"