Ny mätteknik ger mer fakta om strålningen från solen

Förbättrad teknik, nya typer av mätningar och tätare datainsamling. Det är några av de resultat som nås med SMHIs nya nät för att mäta solstrålning.

Intresset för solstrålning och dess betydelse för väder och klimat har funnits bland vetenskapsmän sedan förra sekelskiftet. SMHI började på allvar att intressera sig för dessa mätningar under slutet av 1950-talet. Under 80-talet etablerades ett nät som för dåtiden var kvalificerat med automatiska mätningar.

Modernisering

Solmätningsinstrument

Nu har en omfattande modernisering av mättekniken genomförts och ökade möjligheter ges till att bland annat följa fler parametrar, värmestrålningen från atmosfären och mängden partiklar i luften samt dess påverkan på solstrålningen. Det nya strålningsnätet ska bidra till bättre övervakning av klimatet och klimatförändringarna, men möter också det mer publika intresset för exempelvis antalet soltimmar på olika platser i landet. (Se aktuella mätningar nedan.)

Fler stationer

Antalet stationer har utökats från 12 till totalt 15. Solskenstid och globalstrålning mäts nu på 15 respektive 14 stationer, medan några utvalda stationer gör mer omfattande mätningar där fler parametrar samlas in. Nya stationsplatser ger möjlighet att också samla in data från fjäll och hav.

– Vi har säkerställt att strålningnätets allra viktigaste uppgift, de långa mätserierna av solskenstid och globalstrålning, fortsätter i det nya nätet. Därutöver blir införandet av långvågsstrålning och aerosolmätningar mycket viktiga bidrag till framför allt klimatövervakning och forskning, säger Thomas Carlund, meteorolog, SMHI.

Vid referensstationen på SMHI i Norrköping kalibreras mätinstrument och genomförs tester och experiment. Mätstationen utgör regionalt strålningscentrum inom FN-organet WMO.

Vilka orter fick mest sol januari-mars?

Nordkoster utanför Strömstad vinner sol-toppen under årets tre första månader med 252 soliga timmar, tätt följt av Luleå, Östersund (båda 250), Umeå (249) och Göteborg (245).

Kiruna fick mest sol i landet under en enskild månad, 146 timmar under mars. Å andra sidan fick Kirunaborna noll timmar under januari.

Under mörka januari fick Stockholm mest sol, även om soltimmarna var blygsamma 52.

Solskenstid januari-mars 2009
Station Jan Feb Mar Jan-Mar
Tarfala utanför Kiruna 0 46 137 183
Kiruna 0 75 146 221
Luleå 17 95 138 250
Umeå 32 96 121 249
Östersund 30 80 140 250
Borlänge 49 67 85 201
Karlstad 50 66 97 213
Svenska Högarna utanför Stockholm 46 58 112 216
Stockholm 52 64 96 211
Norrköping 50 61 94 205
Nordkoster utanför Strömstad 49 79 124 252
Göteborg 49 66 130 245
Visby 25 47 105 177
Växjö 42 66 105 213
Lund 39 53 105 197