Ny kunskapsrapport om Västerhavet

Den framtida havsnivån i ett varmare klimat är ett av de perspektiv som beskrivs i rapporten Västerhavet. Rapporten är ett samarbete mellan olika forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor.

"I ett framtida, varmare klimat kommer havsnivåerna i Sverige att stiga. Hur mycket beror på den framtida globala havsnivåhöjningen, landhöjningen och hur lågtryckens banor och styrka kommer att förändras." Detta skriver oceanografen Thomas Hammarklint i den nya rapporten ”Västerhavet 2013 - Aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund”.

Havet stiger nu snabbare än landhöjningen

Sedan SMHIs kontinuerliga mätningar av havsvattenstånd startade 1886 har havet stigit med ungefär 20 cm, vilket motsvarar 1,5 mm per år.

– Den senaste 30-årsperioden har höjningen varit ca 3 mm per år, vilket motsvarar landhöjningen i Göteborgsområdet, berättar Thomas. Under 2000-talet förväntas en snabbare höjning av havets nivå, som kommer att höja medelvattenståndet.

Den framtida utvecklingen av havets nivåer är svårbedömd och omdiskuterad, eftersom den globala uppvärmningens effekter beror på många faktorer. En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att landisarna smälter fortare än de byggs på. Detta kan också leda till att havets temperatur stiger och att vattnet då utvidgar sig. Följden blir en global höjning av havsvattenståndet.

Hur mycket havet kommer att höjas varierar mellan olika forskarrapporter. Landhöjningen bromsar effekten av ett stigande hav.

– Längs med västkusten kommer troligen effekterna av ett stigande hav att synas först mot mitten av detta sekel, säger Thomas.

Heltäckande bild av situationen i Västerhavet

I årets rapport av Västerhavet beskrivs även kustens värdefulla undervattensängar där man gör försök att skydda ålgräset bättre, hur det går till när fiskekvoter sätts och om försök att återskapa Bohusläns torskbestånd.

Andra aspekter som tas upp är hur vädret och näringssituationen i havet var under förra året.

Rapporten "Västerhavet" är ett samarbete mellan olika forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor. I nätverket ingår marin expertis från SMHI, Havsmiljöinstitutets enhet vid Göteborgs universitet, Havs- och Vattenmyndigheten, Bohuskustens vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län.

Rapporten "Västerhavet 2013"