Ny "klimatindikator" visar att perioden för växtlighet har förlängts

SMHI följer klimatförändringarna med olika mått, s k klimatindikatorer, och exempelvis temperatur och havsnivå mäts sedan 1860-talet. Nu publiceras en ny klimatindikator - vegetationsperioder. Den visar att perioden för växtlighet ökar i hela landet. Ökningen är störst på våren och i norra Sverige, där perioden förlängts med ungefär två veckor under de senaste 40 åren.

SMHIs sex olika klimatindikatorer visar hur klimatet har utvecklats i Sverige under de senaste 150 åren.

- Klimatindikatorerna är olika mått som kan kommunicera ett komplext fenomen på ett enkelt sätt. De används också för att studera förändringar över tiden och i rummet, förklarar klimatologen Sverker Hellström.

Vegetationsperioden är ett nytt mått

Den nya klimatindikatorn "vegetationsperioden" kan enkelt förklaras som den period på året som är tillräckligt varm för att växter ska kunna växa, vilket ungefär motsvarar den period då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5°C. Det innebär att vegetationsperioden startar halvvägs in på våren och avslutas halvvägs in på hösten.

Två veckor längre vegetationsperiod in norra Sverige

- Det nya måttet visar bland annat att vegetationsperiodens längd ökat mer på våren än på hösten. I norra Sverige har perioden ökat med ungefär två veckor under de senaste 40 åren. Även i södra delen har perioden förlängts, även om ökningen inte är lika stor, och i södra Sverige är ökningen i huvudsak koncentrerad till det senaste årtiondet, säger Sverker Hellström.

De klimatindikatorer som SMHI följer är:

  • Temperatur
  • Nederbörd
  • Extrem nederbörd
  • Vind
  • Havsvattenstånd
  • Vegetationsperiod

Klimatindikatorerna redovisar skillnaderna jämfört med medelvärdet för perioden 1961-1990, som fungerar som en slags internationell standard.